Vnímám svět jinak. Neřeš to!
Datum: 10. 9. 2023

V dřívějších dobách jsme se s autismem setkali jen okrajově. Až prostřednictvím slavného filmu Rain Man s Dustinem Hoffmanem v hlavní roli se problém autismu (PAS) dostal do všech domácností…
Různými formami této nemoci se celosvětově zabývá mnoho odborníků. Dodnes se však neshodli na příčině prudkého nárůstu, který povětšinou přičítají genetice, civilizačním nemocem či spojitosti s očkováním.
Jisté je jen to, že autismus je diagnostikován každému osmdesátému dítěti!
V České republice se tímto problémem zabývají tři organizace – o. s. Adventor, projekt Můžeš a o. s. Za sklem, které se zasloužily o to, že se o autismu mluví a pomalu se na všech rovinách dostává do povědomí občanů. Více zde.

Další články

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči

​​Zákonem je stanoveno: „Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby.“ Co to však v praxi znamená? Při tvorbě zákona zákonodárce předpokládal, že dítě, které má nějaké zdravotní postižení, vyžaduje vyšší (finančně i časově náročnější)...

Woÿta: Básně z cest

Woÿta: Básně z cest

Mé občanské jméno je Vojtěch Jan Kotek, svou tvorbu vydávám pod pseudonymem Woÿta. Od 8 let diagnostikovaný autista. Vystudoval jsem knihkupectví, poté působil jako dobrovolník v domově pro seniory. Více zde.

Karel Pančocha: Rocková hvězda autistů

Karel Pančocha: Rocková hvězda autistů

Jsou jako trosečníci na ostrově bez možnosti kontaktu s okolním světem. A pokud se s nimi někdo snaží spojit, často jim nerozumí. Setkání s druhým člověkem pro ně může být stresující a obyčejný nákup, oběd v restauraci nebo procházka výzvou k překonávání zábran. ​Více...