Příspěvek na péči
Datum: 28. 5. 2024

​​Zákonem je stanoveno: „Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby.“ Co to však v praxi znamená? Při tvorbě zákona zákonodárce předpokládal, že dítě, které má nějaké zdravotní postižení, vyžaduje vyšší (finančně i časově náročnější) péči než dítě bez zdravotního postižení. Nárok na příspěvek nemá dítě mladší jednoho roku, neboť se předpokládá, že péče o dítě do jednoho roku věku je v podstatě stejně náročná ať již se jedná o dítě zdravé, nebo takové, které má nějaké zdravotní postižení. Více zde.

Další články

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Řadu probdělých nocí po narození dítěte zná většina rodičů. Americké a britské rodiny našly způsob, jak nevyspalým matkám a otcům pomoci. Mají-li na to prostředky, najímají si noční chůvy. Jejich úkolem je během noci dítě nakrmit, přebalit a rodiče nechat vyspat.​.​...