Hravé listy 1. díl
Datum: 25. 9. 2023

Zaměřuje se na rozvíjení oblastí hrubé motoriky vytvářející základy pro motoriku jemnou. V jednotlivých kapitolách 1. dílu se děti naučí vnímat tělo ve správných výchozích polohách. V celém obsahu je velká škála grafomotorických úkolů, vědomostních otázek, logopedických hrátek a aktivit zaměřených na zlepšování soběstačnosti. Vše je vytvořeno zábavnou a netradiční formou v důmyslně promyšlených postupech. Jako průvodci a strážci jednotlivých dovedností jsou zvoleni kamarádi lišky Anežky – zvířátka z lesa.

Součástí listů jsou mazetelné stránky pro opakování jednotlivých grafomotorických úkolů, a tím je zajištěno nekonečno zábavy. Celé pracovní listy jsou tvořeny s pedagogickým přesahem a snaží se respektovat specifika předškolního věku. U žádného úkolu nechybí potřebná motivace a doplňující příběh. Více zde.

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...