Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?
Datum: 27. 9. 2023

Dítě s PAS není vhodné srovnávat s jeho vrstevníky a při komunikaci je užitečné volit takové pomůcky, kterým dítě nejlépe rozumí a dokáže se díky nim v informacích lépe orientovat. Umožněte dítěti vnímat informace i pomocí zraku, bude si tak moci lépe odpovědět na otázky kdy?, kde?, co?, jak?, jak dlouho? apod. Pro komunikaci dětí s PAS můžeme využívat různé formy – komunikaci gestem a prostřednictvím znaků, obrázkovou (fotografie, kresby), psanou nebo např. tištěnou. Efektivní komunikační strategií je Výměnný obrázkový systém (VOKS), který vznikl jako varianta alternativního augmentačního systému Picture Exchange Communication System (PECS). Komunikace však musí být vždy přizpůsobena potřebám a schopnostem každého jedince a od toho se odvíjí také výběr nebo výroba vhodných karet… Více zde.

Další články

Proč malé děti nejlépe spí vedle svých maminek

Proč malé děti nejlépe spí vedle svých maminek

Je normální a přirozené, že miminko usne, když je maminka nablízku. Devět měsíců strávilo v její děloze, kdy usínalo a probouzelo se za tlukotu srdce své matky. Je tedy samozřejmé, že mu to bude dělat dobře i po narození.​ Více zde.

Změny v úplatě za MŠ a školní služby

Změny v úplatě za MŠ a školní služby

Upozornění pro rodiče předškolních a školních dětí! S platností od 10. září 2024 jsou rodiny pobírající přídavek na dítě osvobozeny od úplaty za MŠ, družinu a školní kluby.