Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?
Datum: 27. 9. 2023

Dítě s PAS není vhodné srovnávat s jeho vrstevníky a při komunikaci je užitečné volit takové pomůcky, kterým dítě nejlépe rozumí a dokáže se díky nim v informacích lépe orientovat. Umožněte dítěti vnímat informace i pomocí zraku, bude si tak moci lépe odpovědět na otázky kdy?, kde?, co?, jak?, jak dlouho? apod. Pro komunikaci dětí s PAS můžeme využívat různé formy – komunikaci gestem a prostřednictvím znaků, obrázkovou (fotografie, kresby), psanou nebo např. tištěnou. Efektivní komunikační strategií je Výměnný obrázkový systém (VOKS), který vznikl jako varianta alternativního augmentačního systému Picture Exchange Communication System (PECS). Komunikace však musí být vždy přizpůsobena potřebám a schopnostem každého jedince a od toho se odvíjí také výběr nebo výroba vhodných karet… Více zde.

Další články

JAK PANDA ÚTOČÍ NA DĚTI

JAK PANDA ÚTOČÍ NA DĚTI

Autoimunitní reakce na obyčejnou infekci může u dětí vyvolat těžkou psychickou poruchu. Mnoho doktorů ji vůbec nepozná. ​Více zde.