Fyzioterapie
Datum: 16. 5. 2024

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,…), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/ zmírnění pohybových poruch (snížení/ odstranění bolestí pohybového aparátu, snížené/ zvýšeného svalové napětí, zabránění vzniku vývojových vad pohybového aparátu či obnově/zlepšení lokomočních možností daného jedince,…¨).​.​ Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Celý příští týden je zasvěcen osvětové kampani - Týden rané péče. Od 13. do 19. května proběhne už 17. ročník. Jeho cílem je informovat, jak rodinám pečujícím o dítě s postižením pomáhá služba raná péče a proč je bez nadsázky životně důležité, aby vhodná podpora...

Senzorická integrace

Senzorická integrace

Senzorická integrace je metoda, jež pomáhá s optimálním zpracováním smyslovým podmětů. Správné zpracování smyslových podmětů pomáhá jedinci s vykonáváním běžných denních aktivit. ​​ Více zde.