Společné vzdělávání
Datum: 2. 10. 2023

Vzdělávání žáků se SVP je zajímavou součástí českého vzdělávacího systému, neboť z dřívější výjimky, tj. ojedinělé integrace žáků se zdravotním postižením v běžných školách, se stalo pravidlo. Běžné mateřské, základní či střední školy dnes navštěvují již desítky tisíc dětí či žáků se SVP. Jen základních škol je v ČR přes 4 000, mateřských škol ještě více. Nadále však máme i školy samostatně určené pro žáky se SVP, kterých je v republice více než 300. Žáci se SVP jsou vždy a především jedinečné osobnosti s vlastními potřebami, možnostmi a dovednostmi. Stále platí, že ať už takové dítě či žák navštěvuje školu běžnou, nebo speciální, vždy potřebuje individuální přístup a správné nastavení podpůrných opatření. Více zde.

Další články

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Řadu probdělých nocí po narození dítěte zná většina rodičů. Americké a britské rodiny našly způsob, jak nevyspalým matkám a otcům pomoci. Mají-li na to prostředky, najímají si noční chůvy. Jejich úkolem je během noci dítě nakrmit, přebalit a rodiče nechat vyspat.​.​...