ČR: Proč je omezování svéprávnost stále nejčastějším opatřením?
Datum: 9. 10. 2023

V České republice v roce 2022 odebraly soudy svéprávnost více než 6500 osobám. Členové odborné skupiny Úřadu vlády, proto v červnu 2023 diskutovali o tom, proč se v právním jednání více nevyužívají způsoby podpory lidí s postižením, které nejsou spojeny se zásahem do svéprávnosti. Odebrání svéprávnosti je oproti jiným opatřením stále využíváno více než 3krát častěji, a to i přesto, že soudy musí nevyužití mírnějšího opatření vždy odůvodnit. ​Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Celý příští týden je zasvěcen osvětové kampani - Týden rané péče. Od 13. do 19. května proběhne už 17. ročník. Jeho cílem je informovat, jak rodinám pečujícím o dítě s postižením pomáhá služba raná péče a proč je bez nadsázky životně důležité, aby vhodná podpora...