METODA SENZORICKÉ INTEGRACE JE PRO NÁS NENAHRADITELNÁ
Datum: 13. 10. 2023

Když chceme u dětí zlepšit pozornost, často zjistíme, že tento problém pramení v nedostatečně rozvinutém vestibulárním systému. Děti mají senzorické problémy a senzorická integrace je jedinečná tím, že přistupuje k řešení těchto problémů pohybem a formou hry. To žádná jiná metoda nenabízí.

Centrum diagnostiky a terapie pod názvem Fascinující děti se věnuje diagnostice a práci s dětmi s ADHD, s částečnými poruchami chování, autismem, Aspergerovým syndromem nebo FAS syndromem. Terapeutky při své práci využívají více metod, jednou z nich je i metoda senzorické integrace. Na naše otázky nám odpovídali léčebné pedagožky Petra Šteinecker a Eliška Valkovičová, a pedagožka Zuzana Tomanová. ​Více zde.

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...