10 + 10 pro duševní zdraví
Datum: 16. 10. 2023

Věděli jste, že 10. 10. si každoročně připomínáme takzvaný Světový den duševního zdraví? Je tomu tak již od roku 1992, kdy byl tento den oficiálně vyhlášen Světovou federací pro duševní zdraví. Důvod, proč tento den existuje, je stejný jako například důvod, proč do ATYP magazínu přispíváme svými články. Osvěta, destigmatizace, péče, prevence. Osvěta ve smyslu šíření povědomí a vzdělávání veřejnosti o tématech duševního zdraví. Destigmatizace má zase za cíl ukázat, že téma duševních poruch by nemělo být tabu a že je tématem pro mnohem více lidí, než si myslíme. Péče má značit touhu identifikovat lidi s psychickými onemocněními a ukázat jim, že nejsou sami a existují tu dostupné cesty, jak o ně může být postaráno. Prevence se pak snaží informovat o důležitosti péče o naše duševní zdraví tak, aby nedošlo k (dalším) psychickým problémům. Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Celý příští týden je zasvěcen osvětové kampani - Týden rané péče. Od 13. do 19. května proběhne už 17. ročník. Jeho cílem je informovat, jak rodinám pečujícím o dítě s postižením pomáhá služba raná péče a proč je bez nadsázky životně důležité, aby vhodná podpora...