Rozhovor: Jak student ČVUT s PAS prošel vzdělávacím systémem. A co doporučuje ostatním?
Datum: 18. 10. 2023

Přinášíme vám rozhovor s nadaným mladým mužem Matyášem Pilzem, studentem Fakulty dopravní na ČVUT. Matyáš nyní studuje bakalářský obor Dopravní systémy a technika. O prázdninách mezi druhou třetí třídou základní školy získal diagnózu Aspergerova syndromu. Byla to už v první třídě jeho třídní učitelka, která si všimla určité jinakosti a doporučila vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP). S diagnózou přišla i úleva a vysvětlení, proč je jiný. Z běžné školy musel po nátlaku vedení přejít do školy pro žáky se specifickými poruchami chování. Zde však narazil na neprofesionální chování ze strany učitelů.  Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Celý příští týden je zasvěcen osvětové kampani - Týden rané péče. Od 13. do 19. května proběhne už 17. ročník. Jeho cílem je informovat, jak rodinám pečujícím o dítě s postižením pomáhá služba raná péče a proč je bez nadsázky životně důležité, aby vhodná podpora...