Daruj Kelímek a Za sklem, os. – Brno
Datum: 26. 10. 2023

Cílem brněnské pobočky Za sklem o.s. je podpořit volnočasové aktivity pro děti na spektru autismu. Chtěli bychom, aby i děti na spektru autismu mohly mít radost z pohybu a ze hry jako jiné děti. Děti s PAS mají specifické potřeby a chování, a z toho důvodu nejsou přijímány do běžných kroužků a volnočasových aktivit. Nemohou trávit kvalitně a smysluplně svůj volný čas. Více zde.

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...