O sexualitě a upřednostňování speciálních zájmů nad přátelstvími
Datum: 31. 10. 2023

Pamatuji si doby, kdy jsem měl nějaký speciální zájem (anime, vojenství), a ten jsem nadřazoval nad „povinné“ zájmy (sebeobsluha, rozvoj přátelství). Následkem toho jsem se neuměl o sebe postarat a ztratil jsem hodně přátel, na které jsem se dříve (než jsem je ztratil) upínal. Jinými slovy byl jsem dosti egocentrický – nikdy jsem o přátelství příliš nepečoval. Když jsem například dostal od kamaráda číslo, nikdy jsem mu ve finále nepsal, nepokoušel jsem se s nimi aktivně udržovat kontakt.  Více zde.

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...