AUTISMUS A JEHO PROJEVY. PORUCHA NIKDY NEZMIZÍ
Datum: 15. 11. 2023

Termín autismus pochází z řeckého slova autos, které znamená sám. Defacto se jedná o formativní duševní poruchu, jejíž příznaky zahrnují zhoršené schopnosti v sociální interakci a komunikaci, neobvyklé reakce na běžné podněty nebo monotónní vzorce chování. Projevuje se v prvním roce života a je klasifikována jako porucha autistického spektra (ASD). Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Celý příští týden je zasvěcen osvětové kampani - Týden rané péče. Od 13. do 19. května proběhne už 17. ročník. Jeho cílem je informovat, jak rodinám pečujícím o dítě s postižením pomáhá služba raná péče a proč je bez nadsázky životně důležité, aby vhodná podpora...