Neurážejme přes diagnózy
Datum: 15. 11. 2023

Tomáš Ortel autistika — tak nazvali facebookovou skupinu lidé, kteří chtěli zesměšnit akustický koncert Tomáše Ortela. Místo akustický dali autistický, nabízelo se to tak nějak samo. Fandím snaze zesměšnit vystoupení člověka, který se skupinou Ortel — eufemisticky řečeno — nepřispívá k vzájemnému respektu a porozumění mezi lidmi, přimlouvám se ale za to, aby k tomu nebylo používáno autismu.​ Více zde.

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...