Rodičům i učitelům. Pojďme ukázat, že učit jinak je možné!
Datum: 16. 11. 2023

Je smutné, že mnozí rodiče, ale i učitelé, si nedokážou představit, že by bylo možné učit bez donucování, nátlaku, trestů, autoritativního přístupu a bez zadávání domácích úkolů – no to už je (pro mnohé) úplný vrchol! Ve škole přitom neprobíhá jen vzdělávání, ve škole se z velké části formuje osobnost dítěte. Ve škole vzniká bohužel mnoho traumat – stačí když se dítě cítí bezmocné a má strach – a dostává přímý zásah do své integrity. Také pokud se dítě necítí dobře, brání to samotnému procesu učení. Toto lze ale změnit – změnou přístupu od učitelů a ochotou rodičů nenechat si poškozující chování učitelů líbit. ​Více zde.

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...