Pozvánka na konferenci ProCit – Život s autismem (22.11. 2023)
Datum: 21. 11. 2023

Konference vznikla na základě dvanáctileté zkušenosti a spolupráce s klienty s poruchami autistického spektra, jejich rodinami a odborníky. Hlavním cílem konference je umožnit setkání odborníků z teorie i praxe se zájmem o autismus. Vítáni jsou i rodiče a další pečující osoby. Během konference dojde ke sdílení informací i praktických doporučení napříč obory, jichž se toto téma dotýká. V rámci programu budete mít možnost vyzkoušet si různé pomůcky vhodné pro práci s dětmi s autismem, navzájem sdílet zkušenosti s péčí o osoby na spektru.

Nad konferencí převzal záštitu primátor města Plzně Mgr. Roman Zarzycký a děkan Fakulty pedagogické ZČU v Plzni doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. Více zde.

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...