Pozvánka na konferenci ProCit – Život s autismem (22.11. 2023)
Datum: 21. 11. 2023

Konference vznikla na základě dvanáctileté zkušenosti a spolupráce s klienty s poruchami autistického spektra, jejich rodinami a odborníky. Hlavním cílem konference je umožnit setkání odborníků z teorie i praxe se zájmem o autismus. Vítáni jsou i rodiče a další pečující osoby. Během konference dojde ke sdílení informací i praktických doporučení napříč obory, jichž se toto téma dotýká. V rámci programu budete mít možnost vyzkoušet si různé pomůcky vhodné pro práci s dětmi s autismem, navzájem sdílet zkušenosti s péčí o osoby na spektru.

Nad konferencí převzal záštitu primátor města Plzně Mgr. Roman Zarzycký a děkan Fakulty pedagogické ZČU v Plzni doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. Více zde.

Další články

JAK PANDA ÚTOČÍ NA DĚTI

JAK PANDA ÚTOČÍ NA DĚTI

Autoimunitní reakce na obyčejnou infekci může u dětí vyvolat těžkou psychickou poruchu. Mnoho doktorů ji vůbec nepozná. ​Více zde.