Stravování dětí ve školském zařízení: boj s vybíravostí a práva rodičů
Datum: 29. 11. 2023

Stravování dětí je často náročným úkolem a školní stravování do něj vnáší úplně nový rozměr. Pro rodiče vybíravých nejedlíků může být školní jídelna zároveň požehnáním i prokletím. Složité může být zorientovat se v právech, která jako rodič máte, a v možnostech, jak školní stravování můžete ovlivnit. Vždy je třeba soustředit se na komunikaci se zařízením a snahu společně najít řešení. Protože nosit dítěti domácí jídlo by mělo být až zcela krajním řešením. Pojďme se podívat na různé strategie a možná řešení problémů. ​Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Celý příští týden je zasvěcen osvětové kampani - Týden rané péče. Od 13. do 19. května proběhne už 17. ročník. Jeho cílem je informovat, jak rodinám pečujícím o dítě s postižením pomáhá služba raná péče a proč je bez nadsázky životně důležité, aby vhodná podpora...