Noc důstojnosti 8. 1. 2024
Datum: 6. 1. 2024

Před MPSV v ulici Na Poříčním právu v Praze, 8. 1. 2024 v 17.00.

Pojďme si již podruhé připomenout situaci všech lidí s mentálním postižením, kteří jsou vzhledem ke své zranitelnosti ohroženi nevhodným nastavením českého systému sociálních a zdravotních služeb. Pojďme již podruhé uctít památky paní Doroty Šandorové, která byla v noci z 6. na 7. ledna 2021 zabita pracovníkem v přímé péči.

Pojďme si zrekapitulovat, co se za uplynulý Rok důstojnosti změnilo, co se podařilo a co nikoli.

Přijďte spolu s námi zvednout jasný hlas a předat zástupcům MPSV shrnutí neodkladných kroků a výzvu k systémovým změnám, které zajistí důstojný život a naplnění základních práv a potřeb těch nejzranitelnějších, a také vhodné podmínky a adekvátní ocenění všech, kdo je podporují.

​Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Celý příští týden je zasvěcen osvětové kampani - Týden rané péče. Od 13. do 19. května proběhne už 17. ročník. Jeho cílem je informovat, jak rodinám pečujícím o dítě s postižením pomáhá služba raná péče a proč je bez nadsázky životně důležité, aby vhodná podpora...