Jak těžké bylo pro dítě s PAS sehnat MŠ?
Datum: 10. 1. 2024

Tomáškovi je dnes pět let a má diagnostikovaný dětský autismus. Mateřskou školku jsme pro něho hledali od jeho tří let. V SPC nám doporučili speciální mateřskou školu v našem městě. Žijeme v okresním městě a je u nás jediná. V této mateřské škole jsou jak běžné třídy, tak i speciální logopedické pro děti s vadou řeči a také speciální třídy pro děti s autismem, nebo jiným znevýhodněním. (Tedy alespoň tak to je uvedené na internetových stránkách MŠ). ​Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Celý příští týden je zasvěcen osvětové kampani - Týden rané péče. Od 13. do 19. května proběhne už 17. ročník. Jeho cílem je informovat, jak rodinám pečujícím o dítě s postižením pomáhá služba raná péče a proč je bez nadsázky životně důležité, aby vhodná podpora...