Video Modeling – možnosti využití video návodů u dětí s PAS (LEGO® DUPLO®)
Datum: 11. 1. 2024

Jednou z efektivních metod práce s lidmi s poruchou autistického spektra je Video Modeling. Jedná se o formu učení dovedností či formování chování prostřednictvím sledování a napodobování videa. Používá se pro získání nových dovedností nebo upevnění stávajících. Video Modeling spadá mezi ověřené způsoby učení, v současné době existuje mnoho studií, potvrzujících jeho účinnost. Podporu videa mohou využívat děti i starší klienti. V tomto článku vycházíme ze zkušeností s prací metodou Video Modelingu u dětí do 7 let. Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Celý příští týden je zasvěcen osvětové kampani - Týden rané péče. Od 13. do 19. května proběhne už 17. ročník. Jeho cílem je informovat, jak rodinám pečujícím o dítě s postižením pomáhá služba raná péče a proč je bez nadsázky životně důležité, aby vhodná podpora...