Skutečně není duševní bolest vidět? I rodiče mohou psychická zranění předávat
Datum: 12. 1. 2024

Neexistuje člověk, který by nebyl někdy psychicky zraněn nebo naopak by sám někoho jiného nezranil. U fyzických zranění vás někdo ošetří a do určitého věku konejší a vytvoří vám pocit bezpečí. Dokonce někdy stačí upadnout, nic si neudělat, přesto rodič hned přiskočí, bolístku pofouká a obejme vás. Jak je to ale s duševní bolestí, která není vidět, popisuje ve své nové knize Hojení vnitřních ran Rolf Sellin z Nakladatelství Portál. Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Celý příští týden je zasvěcen osvětové kampani - Týden rané péče. Od 13. do 19. května proběhne už 17. ročník. Jeho cílem je informovat, jak rodinám pečujícím o dítě s postižením pomáhá služba raná péče a proč je bez nadsázky životně důležité, aby vhodná podpora...