Masarykova univerzita dnes udělila Zlatou medaili paní Karole Dillenburger
Datum: 1. 2. 2024

Masarykova univerzita dnes udělila Zlatou medaili paní Karole Dillenburger, profesorce, klinické psycholožce a ředitelce Centra behaviorální analýzy a vzdělání na Pedagogické fakultě Královské univerzity v Belfastu, za význačný přínos v oblasti rozvoje behaviorální analýzy na Masarykově univerzitě, konkrétně za vytváření kurzů a studijních programů, získání mezinárodní akreditace studijních programů u ABAI a Ministerstva zdravotnictví, vznik Centra aplikované behaviorální analýzy na PdF MU, výzkumnou a publikační činnost. Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Celý příští týden je zasvěcen osvětové kampani - Týden rané péče. Od 13. do 19. května proběhne už 17. ročník. Jeho cílem je informovat, jak rodinám pečujícím o dítě s postižením pomáhá služba raná péče a proč je bez nadsázky životně důležité, aby vhodná podpora...