Motivovat děti, ne je strašit. Učitel popisuje, proč má slovní hodnocení smysl
Datum: 2. 2. 2024

Důvody, proč má slovní hodnocení smysl, předkládá učitel Daniel Pražák z vlastní praxe, a není jich málo. Slovní hodnocení například umožňuje žákům průběžně vidět jejich pokroky a lépe se učit z chyb, pomáhá podle něj ale také vidět chyby jako příležitosti k pokroku, ne jako tragédii.
,,Škola by neměla být místem, kde trestáme za chyby a děti jsou ve strachu z toho, co se jim nepovede. Měla by být místem, kde děti rozvíjejí své silné stránky a zlepšují se v bezpečné atmosféře a bez strachu a posměchu, a to i ty slabší,” říká.
Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Celý příští týden je zasvěcen osvětové kampani - Týden rané péče. Od 13. do 19. května proběhne už 17. ročník. Jeho cílem je informovat, jak rodinám pečujícím o dítě s postižením pomáhá služba raná péče a proč je bez nadsázky životně důležité, aby vhodná podpora...