AuDHD: Jaké je to mít dohromady autismus a ADHD?
Datum: 15. 2. 2024

V poslední době se po internetu rozšířil pojem zvaný AuDHD. Neurodivergentní lidé natáčejí videa, vytvářejí inforgrafiky nebo píší o tom, jaké to je být diagnostikovaný nejen s PAS, ale také s ADHD. Takto tedy vznikl onen pojem “AuDHD” – jsou to slova “autism” a “ADHD” spojená dohromady. Jaké to ale je mít tyto dvě poruchy zároveň? Jak se to liší od skutečnosti, kdy má jedinec pouze jednu z těchto dvou diagnóz? A jak to vypadá v praxi, v každodenním životě? Než si to všechno povíme, podívejme se společně ještě na trochu teoretického “backgroundu”. A také připománáme, že byť tento článek nahlíží na autismus a ADHD medicínsky jako na poruchy, zastáváme spíše koncept neurodiververzity, který přináší myšlenku, že je normální a přijatelné, že někteří lidé mají mozky fungující odlišně od ostatních a je to i žádoucí pro neurodiverzitu společnosti (rozmanitost). Nejsou tedy porouchaní, nemocní ani špatní. Koncept neurodiverzity hovoří o dvou typech lidí: neurotypických a neuroatypických. (viz článek Kdo je neurodivergentní a co je neurodiverzita.) Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Celý příští týden je zasvěcen osvětové kampani - Týden rané péče. Od 13. do 19. května proběhne už 17. ročník. Jeho cílem je informovat, jak rodinám pečujícím o dítě s postižením pomáhá služba raná péče a proč je bez nadsázky životně důležité, aby vhodná podpora...