Logopedie
Datum: 15. 4. 2024

Úkolem logopedie je zmírnit či odstranit patologické narušení komunikačních schopností jedince prostřednictvím vhodně zvolené terapeutické techniky. Terapii zaměřenou na rozvoj komunikačních dovedností vždy vede odborník kvalifikovaný v oboru logopedie (Kolář,2009). Tento druh terapie je vhodný u osob s nejrůznějšími typy zdravotního postižení – mentální postižení, ADHD, PAS, poruchy sluchu, poškození mozku, MO, poruchy řeči, vývojová dysfázie,… ​Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Celý příští týden je zasvěcen osvětové kampani - Týden rané péče. Od 13. do 19. května proběhne už 17. ročník. Jeho cílem je informovat, jak rodinám pečujícím o dítě s postižením pomáhá služba raná péče a proč je bez nadsázky životně důležité, aby vhodná podpora...