Marta Pečeňová: Lidé na spektru autismu nejsou na první pohled odlišní od běžné společnosti
Datum: 17. 5. 2024

Marta Pečeňová je předsedkyně organizace Za sklem o. s., která pomáhá lidem na spektru autismu a jejich rodinám v České republice prostřednictvím registrovaných sociálních služeb a souběžně vyvíjí advokační, destigmatizační a osvětovou činnost. Spolupracuje s lidsko-právními organizacemi, Kanceláří veřejného ochránce práv a Vládním výborem pro osoby se zdravotním postižením v oblasti naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a Úmluvy o právech dítěte v  ČR. Více zde.

Další články

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Řadu probdělých nocí po narození dítěte zná většina rodičů. Americké a britské rodiny našly způsob, jak nevyspalým matkám a otcům pomoci. Mají-li na to prostředky, najímají si noční chůvy. Jejich úkolem je během noci dítě nakrmit, přebalit a rodiče nechat vyspat.​.​...