ABA
Datum: 20. 5. 2024

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda využívá podrobné analýzy procesů chování a učení jedince. Tyto poznatky terapeut poté využije k docílení pozitivních změn chování či k rozvoji nové dovednosti. Popisovaná analýza pracuje s technikou negativního posílení či technikou posílení žádoucím směrem. Úkolem uváděných technik je eliminovat u jedinců nežádoucí chování a pozitivním způsobem rozvíjet osobnost jedince, např. v oblasti motoriky či komunikace. Zatímco technika pozitivního posílení využívá principu odměn, jež dítě vybízí k opakování daného chování či nově osvojených činností, technika negativního posílení využívá odstranění podmětu k zabránění opakování nežádoucího chování či nesprávně prováděné aktivity (princip vyhasínání).​Více zde.

Další články

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Řadu probdělých nocí po narození dítěte zná většina rodičů. Americké a britské rodiny našly způsob, jak nevyspalým matkám a otcům pomoci. Mají-li na to prostředky, najímají si noční chůvy. Jejich úkolem je během noci dítě nakrmit, přebalit a rodiče nechat vyspat.​.​...