Dramaterapie
Datum: 22. 5. 2024

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení prostřednictvím kolektivu ostatních dětí. Jedinci s mírnějšími opožděními psychomotorického vývoje či bez poruchy intelektu a mírnější omezeními v oblasti motoriky mohou motoriku procvičovat prostřednictvím manipulace s jednotlivými maňásky. Aktivní zapojení dítěte s omezení hybnosti (MO, SMA,DMD,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,…) do divadelní hry rozvíjí u dítěte komunikační dovednosti, fantazii i paměť (v případě hraní rolí dle přepsaného manuálu). Loutky či maňásky lze využít také u dětí s omezenou komunikačních schopností k vyjádření vlastních pocitů, přání či dojmů​.​ Více zde.

Další články

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Řadu probdělých nocí po narození dítěte zná většina rodičů. Americké a britské rodiny našly způsob, jak nevyspalým matkám a otcům pomoci. Mají-li na to prostředky, najímají si noční chůvy. Jejich úkolem je během noci dítě nakrmit, přebalit a rodiče nechat vyspat.​.​...