Muzikoterapie
Datum: 24. 5. 2024

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,…) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce. Dále lze prostřednictvím zpěvu jednoduchých písní rozvíjet paměť (výuka nových písní) či rozvíjet oblast jemné motoriky prostřednictvím hry na hudební nástroj. Hru na hudební nástroje lze realizovat i u jedinců s těžkými formami omezení HK. U těchto jedinců lze pro výuku na hudební nástroj využít například rumba koule, kytaru (prostřednictvím dotyku jednotlivých strun dochází k pozitivnímu ovlivnění jemné motoriky) či bubnu (k nácviku cíleného úderů). Muzikoterapie do jisté míry využívá také prostředků tanečně – pohybové terapie např. k využití spontánního pohybu dle rytmu na daný hudební nástroj. U dětí s těžkými stupni motorického postižení a opožděným psychomotorickým vývojem těžkého stupně lze rytmus hudby využít také při cvičení v rámci fyzioterapie či ergoterapie k odpoutání od bolestivých stavů a pocitů nelibosti a navození hry a zábavy. Více zde.

Další články

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Řadu probdělých nocí po narození dítěte zná většina rodičů. Americké a britské rodiny našly způsob, jak nevyspalým matkám a otcům pomoci. Mají-li na to prostředky, najímají si noční chůvy. Jejich úkolem je během noci dítě nakrmit, přebalit a rodiče nechat vyspat.​.​...