Dávky a příspěvky na kompenzační pomůcky (včetně příspěvku na pořízení motorového vozidla)
Datum: 31. 5. 2024

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba se zdravotním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (zdravotní stav trvá déle než rok). Že se skutečně jedná o takto závažné zdravotní postižení, musí potvrdit posudkový lékař, který v podstatě hodnotí, zda zdravotní stav dítěte odpovídá některé z nemocí a vad uvedených v seznamu (viz dále).

Nárok na dávku je podmiňován také věkem žadatele:

příspěvek na pořízení motorového vozidla, schodolezu, stropního zvedacího systému, svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky nebo na úpravu bytu – věk dítěte nejméně tři roky;
příspěvek na pořízení vodicího psa – věk dítěte nejméně patnáct let
ostatní případy – 1 rok. ​Více zde.

Další články

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Řadu probdělých nocí po narození dítěte zná většina rodičů. Americké a britské rodiny našly způsob, jak nevyspalým matkám a otcům pomoci. Mají-li na to prostředky, najímají si noční chůvy. Jejich úkolem je během noci dítě nakrmit, přebalit a rodiče nechat vyspat.​.​...