ADESÁŘ/Krizová pomoc

ADRESÁŘ POMOCI (telefonní informační a krizové linky a online pomoc v České republice) 

Bílý kruh bezpečí z.s

Bezplatné nonstop linky 116 006 – pro oběti kriminality a domácího násilí
Celostátní sítě poraden BKB (adresy naleznete na titulní stránce)
Centrály BKB v Praze, Intervenčního centra v Ostravě
Klíčových sociálních pracovníků (případových manažerů) pro zvlášť zranitelné oběti a pozůstalé
Linky BKB 257 317 110 – nonstop pomoc obětem a svědkům trestných činů

Centrum Anabell, z. ú.

Telefon:542 214 014

Linka Anabell nabízí služby lidem v krizové situaci spojené s poruchami příjmu potravy, je k dispozici od pondělí do pátku 8-16 hod., v úterý 10-18 hod. Můžete se u nás poradit o všem, co vás s anorexií nebo bulimií či záchvatovitým přejídáním trápí a zajímá. Linka je v provozu na čísle 774 467 293.
Službu poskytujeme bezplatně, hradíte pouze běžnou cenu hovoru podle tarifu svého operátora.

Centrum krizové intervence pod Psychiatrickou nemocnicí Bohnice

Tel. číslo: 286 016 666

Provoz: nonstop

Cesta z krize, z. ú.

Centrum sociálních služeb Brno

Krizová pomoc je bezprostřední poskytnutí rady, pomoci, podpory osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života a přechodně nemohou nebo nejsou schopni v daném okamžiku svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami. Služba je poskytována celoročně 24 hodin denně.

Dělám co můžu

Linka psychologické pomoci

Tel. číslo:  116 123

Provoz: nonstop

Dětské krizové centrum

pro děti i rodiče,

Tel. čísla : 241 484 149 nebo 777 715 215

Provoz: nonstop

e-Psychoterapie

Psychoterapeutické služby

Tel: 776 605 395

email: robert@psychosomatika-stuchlik.cz

Fokus Praha  – neziskové organizace

psychologická pomoc v případě vyčerpání, stresu, smutku i nemoci

Provoz a kontakt: od pondělí do pátku v čase od 8:30 do 18 hodin na telefonních  číslech 777 161 138, 665 859 274 nebo 775 859 278.

Charita Česká republika

Provoz a kontakt:  nonstop linku důvěry na telefonních číslech 516 410 668 a 737 234 078

Linka Bezpečí

Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů. Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a e – mailu.

Linka důvěry Diakonie ČCE

Provoz a kontakt:  Tel. číslo : 800 567 567, denně od 9 do 20 hodin, včetně víkendů.

Linka pro rodinu a školu

Provoz a kontakt:  nonstop , tel. číslo 116 000 každý den od 15 do 18 hodin využít,  online chatu.

Pražská linka důvěry

Provoz a kontakt:  nonstop dostupnost pro všechny občany České republiky na telefonním čísle 222 580 697. Na svých webových stránkách nabízí také online chat s omezeným provozem.

 Prevcentrum  – neziskové organizace

psychologická pomoc v případě vyčerpání, stresu, smutku i nemoci

Provoz a kontakt: od pondělí do pátku v čase od 8:30 do 18 hodin na telefonních číslech 777 161 138, 665 859 274 nebo 775 859 278.

SPONDEA, z.ú.

Telefon: 541 235 511
E – mail:krizovapomoc@spondea.cz

Spondea poskytuje krizovou intervenci a psychologické i sociálně-právní poradenství dětem, dospívajícím a studentům do 26 let, kteří se dostali do náročné životní situace. Takovou situací může být např. prožití traumatické události (úmrtí v rodině, autonehoda, napadení, šikana).

Terap.io

Třicetiminutová online sezení, která jsou částečně dostupná také v anglickém jazyce, zde.