Česko svítí modře 2023

Kampaň  „Česko svítí modře“  2023, kterou se Česká republika opět připojí  k celosvětové kampani „Light It Up Blue!“, jejímž smyslem je upozornit veřejnost  na existenci autismu a vyjádřit podporu lidem, kteří s touto celoživotní jinakostí  žijí a také jejich rodinám, se koná pod záštitou pražského arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.

Odstartuje 2. dubna, který OSN stanovilo Světovým dnem zvýšení povědomí o autismu a potrvá tradičně celý měsíc.

Motto X. ročníku kampaně: „POZNÁNÍ-POCHOPENÍ-PŘIJETÍ“  symbolizuje milníky cesty od počátečního odmítání  jakékoliv odlišnosti, kterou jsme schopni akceptovat až díky POZNÁNÍ, které nám pomáhá POCHOPIT a posléze  také PŘIJMOUT jinakost lidí na spektru autismu.

Téma kampaně –  Průkaz osoby s PAS a Komunikační soubor jako  prostředky k zajištění odpovídajícího přístupu k lidem na spektru autismu. Slouží k poznání a pomáhají pochopit jinakost.

Vznikly s cílem  změnit  přístup odborné veřejnosti a profesí, které v rámci své působnosti přicházejí do styku s lidmi s PAS a jejich rodinami či doprovodem.  Pomáhají  ke zlepšení vzájemného porozumění mezi většinovou společností a lidmi na spektru autismu.

Šíření povědomí o podstatě autismu a výchozích pravidel přístupu k nim uložilo Usnesení vlády ČR       101 z roku 2016 dotčeným rezortům – ministerstvu práce a sociálních  věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra a zdravotnictví na základě Podnětu ke zlepšení situace osob s PAS a jejich rodin. https://www.vlada.cz/…55/

Zkušenosti z minulých let  a současná situace ve světě jsou frustrující pro všechny, pro lidi s autismem a jejich blízké obzvláště.

Vyjádřit pochopení a respekt k lidem na spektru autismu lze různými způsoby. Účastí na různých společenských, vzdělávacích nebo sportovních akcích, modrým prvkem oblečení nebo prostým sdílením informací.
Vaše účast znamená významné povzbuzení a uznáním všem, kdo s touto jinakostí  žijí  nebo se v životě s autismem setkávají denně v roli rodičů, sourozenců, prarodičů či těch,  kteří  jim pomáhají profesně. 

Partnerem X. ročníku kampaně je společnost ROZVIŤME SVĚT.CZ

Pokud si přejete zapojit do kampaně nasvícením budovy a nevíte jak, inspiraci a radu naleznete zde.

Vážíme Vašeho pochopení, respektu a přijetí lidí na spektru autismu nejen v rámci kampaně a děkujeme za ně.

Platforma Naděje pro Autismus

 

 
 
 
 

Ke stažení

Aktuality a tiskové zprávy

VELIKONOČNÍ DEN NA MORAVÁKU

Duben měsíc autismu – ZA SKLEM o.s. – Zlín

Vernisáž výstavy „I AM HAPPY“ – Za sklem o. s. – BRNO

Na 2. dubna připadá Mezinárodní den porozumění autismu či zvýšení povědomí o autismu. Sněmovna se stejně jako mnoho dalších významných budov nejen v ČR, ale po celém světě, „oblékne“ do modré barvy na podporu vyrovnání se s autismem

2. duben – Světový den autismu. Není lehké být jiný. Poznejte a pochopte

Temelínské infocentrum bude svítit modře. Energetici se tak připojí k podpoře lidí postižených autismem

Modrým nasvícením energetici vyjádří solidaritu s lidmi s poruchou autistického spektra

SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU – Za sklem o. s. – OLOMOUC

SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU – Za sklem o. s. – BRNO

2.DUBEN – SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU – ZA SKLEM,O.S. – ZLÍN

Logo na budově krajského úřadu bude svítit modře jako podpora lidí na spektru autismu

Poruchy autistického spektra – PAS jsou v české společnosti  ve srovnání s dalšími typy postižení relativním nováčkem, na rozdíl od zemí západních. V České republice se začalo o autismu více hovořit až v 90. letech minulého století. Do dnešních dní (březen 2018) nikdo statisticky nesleduje jeho výskyt. Snahy zlepšit postavení osob s PAS často narážely na bagatelizaci jejich počtu a tedy i oprávněnosti požadavků s odkazem, že se jedná o marginální záležitost.  Lidé s autismem a jejich rodiny tedy stále narážejí na řadu bariér, které jim život značně ztěžují. Jedním z kroků, které mohou situaci postupně napravit je právě osvěta. Byla přeložena celá řada odborných i populárně-naučných publikací, některé byly publikovány českými autory. Vzrůstá nabídka akreditovaných kurzů pro různé skupiny odborníků z řad pedagogů a pedagogických pracovníků, pracovníků v sociálních službách, lékařů a zdravotnického personálu… Díky iniciativě celé řady neziskových organizací, prezentujících svoji činnost převážně v oblasti sociální, postupně vzrůstá informovanost také mezi veřejnosti laickou.

Povědomí veřejnosti o existenci PAS, jeho podstatě, projevech a dopadu na život s ním pro osobu samotnou i její okolí, je přitom rozhodujícím faktorem pro jejich přijetí majoritní společností. Nevědomost sebou přináší odsudek, odmítání, bolestné ponížení až vyloučení, vedoucí k ještě větší frustraci a eskalaci projevů, které lidi s PAS vzdalují soužití s okolím. Od roku 2008 dostaly osvětové akce u nás jasné časové určení  – mezinárodně uznaný 2. duben – jako Světový den zvýšení povědomí o autismu – WAAD.  

Platforma Naděje pro AUTISMUS vznikla v roce 2014 jako odezva na situaci, kdy zde existovala, vznikala a vzniká řada subjektů působících v různých oblastech a rezortech, dotýkajících se přímo nebo nepřímo života osob s PAS, ve snaze dát o nich uceleněji vědět.

Paralelně s tímto cílem se rozhodla zvýšit a umocnit jednotlivé osvětové akce různých iniciátorů formou celorepublikové osvětové kampaně  „Česko svítí modře“. První a druhý ročník byly věnovány „svícení“ nejen modrými světly – tedy osvětě prostřednictvím nejrůznějších aktivit. III. ročník je již zaměřen tematicky na posílení vzájemné komunikace mezi veřejností a lidmi s PAS.

V České republice žije podle odhadů na 250 000 osob s PAS (v létech 2014/15 bylo uváděno 100 000 osob). Důležité je však podotknout, že autismus neovlivňuje život pouze jedné osoby, ale celé rodiny. Díky neinformovanosti laické a bohužel i části odborné veřejnosti se osoby s PAS a jejich rodiny potýkají s odsuzováním okolí, neochotou úřadů, neadekvátní zdravotní a sociální péčí a sociální izolací.

Proč právě modrá barva?

Je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s PAS problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní. Svoji podporu lidem s PAS a jejich rodinám můžete vyjádřit modrým laděním oblečení nebo jeho doplňku, účastí na některé z akcí, nasvícením objektu na modro……

03/2018

Věříme, že se k osvětě připojíte i Vy a společně tak přispějeme
ke zkvalitnění života lidí na spektru autismu a jejich rodin.

Síť podpory lidem na spektru