Inspekce kvality sociálních služeb

Novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů byl od 1. 1. 2015 převeden z krajských poboček Úřadu práce ČR na Ministerstvo práce a sociálních věcí výkon inspekcí poskytování sociálních služeb. Od uvedeného data provádí u poskytovatelů, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, inspekce poskytování sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vzhledem k tomu, že v současné době stále probíhá technické a organizační zajištění inspekcí sociálních služeb, vyřizuje veškeré dotazy, podněty, stížnosti na kvalitu sociálních služeb odbor sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí, Podskalská 19, 128 01 Praha. Tyto podněty, dotazy můžete zasílat i elektronicky na adresu posta@mpsv.cz.

Ze zdroje: www.mpsv.cz