Edukační materiály pro děti s PAS (ke stažení)

Aktivity pro děti s SPU a SPUCH

Barevná čeština

Barevná matematika

Bednářova – Mezi námi předškoláky

COVID 19

Co si tužky povídaly 2, 4-6 let

Cvičení na doma

Cvičení s říkankou pro malé děti

Cvičení pro děti

Cvičení-pro-rozvoj-psychomotoriky

CVIČENÍ S OVERBALLEM – MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE

Cvičení na míči – manuál pro domácí cvičení dětí s vadným držením těla a strukturálními vadami páteře 

Cvičení na velkém míči

Čáry máry I pracovní sešit pro rozvoj grafomotoriky

Čáry máry II pracovní sešit pro rozvoj grafomotoriky

Diagnostika dítěte předškolního věku

Diagnostika dítěte předškolního věku – přílohy

Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku

Globální čtení

Hravá čeština

Hrátky s míčem

Jedním tahem Bednářová

Jóga pro děti ve věku pět až deset let

Jóga pro děti

Mezi námi předškoláky 3-5 let –

Modrý svět autismu

Shody a rozdíly

Sluchové vnímání, J. Bednářová

Školní zralost

Pracovní sešit pro VIP školáky Výživa i pohyb 1

Pracovní sešit pro VIP školáky Výživa i pohyb 2

Pracovní sešit pro VIP školáky Výživa i pohyb 3

Pracovní sešit pro VIP školáky Výživa i pohyb 4 – 5

Předčitatelské představy

Počítání do 20

Procvičování s Matýskem – Počítání do sta

Příběh – piktogramy

Pyramida pohybu

Relaxační cvičení pro dětí

Rozpoznej emoce

Tvrdé a měkké slabiky

Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova – V lavice

Zraková diferenciace II

Zrakové vnímání III.

Zrakové vnímání – optická diferenciace I; Jiřina Bednářová