Edukační materiály pro děti s PAS (ke stažení)

Aktivity pro děti s SPU a SPUCH

Barevná čeština

Barevná matematika

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA INTERNETU PRO KLUKY A PRO HOLKY

Bednářova – Mezi námi předškoláky

COVID 19

Co si tužky povídaly 2, 4-6 let

Cvičení na doma

Cvičení s říkankou pro malé děti

Cvičení pro děti

Cvičení-pro-rozvoj-psychomotoriky

CVIČENÍ S OVERBALLEM – MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE

Cvičení na míči – manuál pro domácí cvičení dětí s vadným držením těla a strukturálními vadami páteře 

Cvičení na velkém míči

Čáry máry I pracovní sešit pro rozvoj grafomotoriky

Čáry máry II pracovní sešit pro rozvoj grafomotoriky

Diagnostika dítěte předškolního věku

Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku

Návrh legislativní ůpravy karierního systému pro pracovníky ve školství

Globální čtení

Hravá čeština

Hrátky s míčem

Jedním tahem Bednářová

Jóga pro děti ve věku pět až deset let

Jóga pro děti

Mezi námi předškoláky 3-5 let

Modrý svět autismu

Myslím, blázním tedy jsem

Kyberšikana

Shody a rozdíly

Sluchové vnímání, J. Bednářová

Pracovní sešit pro VIP školáky Výživa i pohyb 1

Pracovní sešit pro VIP školáky Výživa i pohyb 2

Pracovní sešit pro VIP školáky Výživa i pohyb 3

Pracovní sešit pro VIP školáky Výživa i pohyb 4 – 5

Příručky – pečuj doma

Předčitatelské představy

Počítání do 20

Procvičování s Matýskem – Počítání do sta

Příběh – piktogramy

Pyramida pohybu

Relaxační techniky

Relaxační cvičení pro dětí

Pokorná Věra – Rozvoj vnímání a poznávání

Rozpoznej emoce

Tvrdé a měkké slabiky

Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova – V lavice

Zraková diferenciace II

Zipyho a Jablíkovi kamarádi – Programy podpory duševního zdraví pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Zrakové vnímání III.

Zrakové vnímání – optická diferenciace I; Jiřina Bednářová