PUBLIKACE

ABA pro děti s autismem: otázky a odpovědi. JOHNSON, Elle Olivia. Přeložil P. DIESTLEROVÁ. 2020.

ARTETERAPIE

Alternativní a augmentativní komunikace

Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. HÁJKOVÁ, V. 2009

Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. POKORNÁ, V. 1998

Cvičení pro lepší učení: vysvětlení a rady pro rodiče, pedagogy, asistenty a jiné odborníky, jak cvičit s dětmi. VINGRÁLKOVÁ, Eva a Jan CHLEBNÍČEK.[2018]

Cvičení a terapie pro děti s autismem, Aspergerovým syndromem, ADD, ADHD, poruchou smyslového zpracování a jinými poruchami učení. VINGRÁLKOVÁ, Eva. Olomouc: Fontána, [2016]. ISBN 978-80-7336-844-9.

EBOOK – JAK NA OBLÉKÁNÍ ErgoTipy pro každého! Viktorie Šeflová, Daniel Stříbný, 2023
 
Early Start for Your Child with Autism. S.J. ROGERS. 2012.

Early Start Denver Model for Young Children with Autism. S.J. ROGERS. 2010.

Hrátky s míčem

Hry na dlani. KOLÁBOVÁ. N.2020.

Hry v místnosti. GATO. M. 2011.

Hrajeme na zobcovou flétnu. KOUTNÍKOVÁ, K. 2003

Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením. NEWMAN, S. 2004

Hry pro rozvoj dětského mozku. SCHILLER, P. 2004

Hry pro usměrňování agresivity. ERKERT, A. 2004

Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. ŠIMANOVSKÝ, Z. 2007

Hry na rozvoj verbální komunikace – 107 nejlepších her z praxe. Petr Staníček

Hry pro rozvoj komunikačních schopností. Deborah M. Plummer. Portál

Hry pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. DURRANT, Georgina. Přeložil Zuzana MUSILOVÁ.

Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem : praktické nápady pro každý den . J. Moor. 2010

Hudba v inkluzivním vzdělávání

Inspirace pro podporu pohybových dovedností žáků v rámci různých školních aktivit

Instruktážní kniha jednoduchých aktivit pro výuku autistických dětí. BAZEGHI, B. 2008

Jak rozvíjet porozumění u dětí s autismem

Proč a jak se zdravě hýbat. STEJSKAL, Pavel. 2004

Jóga, dech a meditace. V. Krejčík.2010.

Jóga pro děti ve věku pět až deset let aneb Hrajeme si, cvičíme a povídáme si pohádky

Katalog projektů dobré praxe v hudební, dramatické, výtvarné, tanečně-pohybové a slovesné výchově

Když mozek pracuje jinak. BRAGDON, A., D., GAMON, D. 2006

Komunikace se žákem se zdravotním postižením

Kyslíková maska pro rodiče dětí s AS.Pešek, Roman . 2013.

Logopedie. KLENKOVÁ, J. 2006

Logopedie včas – otázky a odpovědi. J. Pečarková. 2022

Malované logopedické pohádky, Aleš Čuma. 2021.

Metody alternativní a augmentativní komunikace. ŠAROUNOVÁ, Jana.  Praha: Portál, 2014.

Mindfulness a relaxace pro žáky s ADHD: od 10 let.STEER, Joanne a Kate HORSTMANN. Přeložil Maria ARNAUTOVOVÁ.

Hudba léčí. M. Gerlichová. 2017.

Muzikoterapie a edukace. BENÍČKOVÁ M. 2017.

 

 

Muzikoterapie v praxi: Příběhy muzikoterapeutických cest – 2., přepracované a doplněné vydání. GERLICHOVÁ M. 2O14.

Nácvik sebeobsluhy a sociálních dovedností u dětí s autismem / D. S. JAcobs, D. E. Betts. 2013.

Nebojte se žáka se SVP – Příručka pro učitele tělesné výchovy a asistenty pedagogů 

Nejlepší hry venku pro malé i velké. GATO. M.2012:

Nebojte se žáka se SVP :Příručka pro učitele tělesné výchovy a asistenty pedagogů. DAĎOVÁ, K., a kol. 2020

Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy I, aneb, Inkluzivní tělesná výchova pro I. stupeň základních škol s přesahem do mateřských škol. JEŠINA, O. 2020

Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy II, aneb, Inkluzivní tělesná výchova pro II. stupeň základních škol s přesahem do středoškolského vzdělávání. JEŠINA, O. 2020

Podpora v pracovní výchově a pracovních činnostech u žáků s mentálním postižením

Podpora ve výtvarné výchově u žáků s mentálním postižením

Pravidla mozku. MEDINA, J. 2012

Příručka senzorické integrace

Relaxační hry s dětmi. NADEAU, M. 2003

Relaxace nejen pro děti s ADHD. Jucovičová D. 2008.

Relaxační desetiminutovky. PERETTI. N. 2017.

Relaxační techniky

Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra. PATRICK, N., J. 2011

Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem : pro děti předškolního věku a pro děti se sníženými rozumovými schopnostmi. V. Čadilová, Z. Žampachová. 2016.

Rozvoj sebeobslužných dovedností

Smyslové vnímání. JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. 2003

Son-Rise Zázrak pokračuje. KAUFMAN, B., N. 2004

Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem. HLADKÁ, L., PAVLIŠTÍKOVÁ, A. 2008

Strukturované učení. ČADILOVÁ, V., ŽAMPACHOVÁ, Z. 2008

Strukturované učení pro žáky s autismem. VILÁŠKOVÁ, D. 2006

Sensory Perceptual Issues in Autism And Asperger Syndrome. BOGDASHINA, O. 2003

Terapie ve speciální pedagogice. MULLER O. 2014.

Teatroterapeutické a skazkoterapeutické přístupy

Třinácté komnaty dětské duše. OAKLANDER, V. 2003

TVOŘIVOST (nejen) jako prevence rizikového chování. M. D. Polínek. 2015.

Tvoříme z obrázků našich dětí. VAN ARSDALE SHRADER, V. 2006

ÚVOD DO STUDIA DRAMATERAPIE, TEATROTERAPIE, ZÁŢITKOVÉ PEDAGOGIKY A DRAMIKY. M.

Vizuální komunikační strategie v autismu. A. Bondy. 2007.

Výtvarná dílna. BABYRÁDOVÁ, H. 2005

Výtvarné činnosti pro malé děti. KOHLOVÁ, M., F. 2011

Výtvarné hrátky pro děti. KOHLOVÁ, M., F. 2006

Využití prvků cirkusové pedagogiky v tělesné výchově

Zdravotně-kompenzační cvičení. Andrea Levitová a Blanka Hošková. 2016.

Zdravotná telesná výchova. Alena Cepková. 2013.

Zdravotní tělesná výchova. Strnad Pavel – Prajerová Květa. 2022

Základy muzikoterapie.KANTOR, J., LIPSKÝ, M., WEBER, J. 2010

Zážitková pedagogika