SEZNAM PUBLIKACÍ/ADHD

ADHD – variabilita v dětství a dospělost. PTÁČEK, Radek a Hana PTÁČKOVÁ.2018.

ADHD ve škole. Co s tím? Integrace a inkluze ve školní praxi, VOLEMANOVÁ,M.  2018.

Co vám chce říct vaše dítě s autismem. Maja Toudal.2023

Cvičení a terapie pro děti s autismem, Aspergerovým syndromem, ADD, ADHD, poruchou smyslového zpracování a jinými poruchami učení. E. VINGRÁLKOVÁ, J. CHLEBNÍČEK. 2016

Cvičení a terapie pro děti s autismem, Aspergerovým syndromem, ADD, ADHD, poruchou smyslového zpracování a jinými poruchami učení. VINGRÁLKOVÁ, Eva. Olomouc: Fontána, [2016]. ISBN 978-80-7336-844-9.

Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. POKORNÁ, V. 1998

Dost dobře nenormální : můj báječný život s autismem a ADHD. D. Linkeová ; přeložila M. Voslářová

Domácí vzdělávání v době koronavirové pandemie

DYSPRAXIE

EBOOK – JAK NA OBLÉKÁNÍ ErgoTipy pro každého! Viktorie Šeflová, Daniel Stříbný, 2023

e-PEDAGOGIUM

FRYČ, Vladislav; CHMELOVÁ, Martina a ADÁMKOVÁ, Petra (ed.). Neformální péče v teorii a praxi: sborník odborných statí. V Praze: pro Alfa Human Service, z.s. vydala Pasparta Publishing, 2021. ISBN 978-80-88290-85-8.

Hry pro rozvoj komunikačních schopností. Deborah M. Plummer. Portál

Jak se žije s ADHD. Markéta Závěrková. 2016:

Mindfulness a relaxace pro žáky s ADHD: od 10 let.STEER, Joanne a Kate HORSTMANN. Přeložil Maria ARNAUTOVOVÁ.

Nejčastější poruchy chování dětí. TRAIN, A. 2001

O ADHD v dospívání a dospělosti. Markéta Závěrková. 2018.

Příběhy z měsíční houpačky: autogenní trénink pro děti od 4 let. MÜLLER, E. (2016).
Překlad Eliška Závodná. Vydání čtvrté. Praha: Portál.

Poruchy chování v dětském věku

PORUCHY CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

Poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD/ADD) – příručka pro dospělé

Příručka senzorické integrace

ROZVOJ ŽÁKA S JINAKOSTÍ NA ZUŠ (předcházení problémům). M.D .Polínek, Z. Polínková. 2016.

Třinácté komnaty dětské duše. OAKLANDER, V. 2003

TVOŘIVOST (nejen) jako prevence rizikového chování. M. D. Polínek. 2015.