Abecedně řazený seznam publikací –  ADHD

ADHD – variabilita v dětství a dospělost. PTÁČEK, Radek a Hana PTÁČKOVÁ.2018.

ADHD ve škole. Co s tím? Integrace a inkluze ve školní praxi, VOLEMANOVÁ,M.  2018. 

Cvičení a terapie pro děti s autismem, Aspergerovým syndromem, ADD, ADHD, poruchou smyslového zpracování a jinými poruchami učení. E. VINGRÁLKOVÁ, J. CHLEBNÍČEK. 2016

Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. POKORNÁ, V. 1998

Dost dobře nenormální : můj báječný život s autismem a ADHD. D. Linkeová ; přeložila M. Voslářová

Jak se žije s ADHD. Markéta Závěrková. 2016:

Nejčastější poruchy chování dětí. TRAIN, A. 2001

O ADHD v dospívání a dospělosti. Markéta Závěrková. 2018.

Poruchy chování v dětském věku

PORUCHY CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

Poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD/ADD) – příručka pro dospělé

Příručka senzorické integrace

ROZVOJ ŽÁKA S JINAKOSTÍ NA ZUŠ (předcházení problémům). M.D .Polínek, Z. Polínková. 2016.

Třinácté komnaty dětské duše. OAKLANDER, V. 2003

TVOŘIVOST (nejen) jako prevence rizikového chování. M. D. Polínek. 2015.