SEZNAM PUBLIKACÍ/ASPERGERŮV SYNDROM

Autismus & Chardonnay. M. Selner. 2017

Autismus & Chardonnay. Pozdní sběr. M. Selner. 2019

Aspergerka: posila pro ženy s Aspergerovým syndromem. SIMONE, R..2018

Aspergerův syndrom. ATWOOD T. 2005.

Aspergerův syndrom. JAMES, I. 2008

Aspergerův syndrom. MACKENZIE I. J.

Cvičení a terapie pro děti s autismem, Aspergerovým syndromem, ADD, ADHD, poruchou smyslového zpracování a jinými poruchami učení. VINGRÁLKOVÁ, Eva. Olomouc: Fontána, [2016]. ISBN 978-80-7336-844-9.

Co vám chce říct vaše dítě s autismem. Maja Toudal.2023

Domácí vzdělávání v době koronavirové pandemie

DYSPRAXIE

e-PEDAGOGIUM

EBOOK – JAK NA OBLÉKÁNÍ ErgoTipy pro každého! Viktorie Šeflová, Daniel Stříbný, 2023

FRYČ, Vladislav; CHMELOVÁ, Martina a ADÁMKOVÁ, Petra (ed.). Neformální péče v teorii a praxi: sborník odborných statí. V Praze: pro Alfa Human Service, z.s. vydala Pasparta Publishing, 2021. ISBN 978-80-88290-85-8.

Hry pro rozvoj komunikačních schopností. Deborah M. Plummer. Portál

 

Iniciativa za zlepšení psychiatrické péče a změnu přístupu k medikaci pacientů s mentálním postižením

Integrace technologie 3D tisku do výuky na základních a středních školách. Ověřená metodika

Jeskyně Aspergerů. Holzäpfelová B. 2021.

Kyslíková maska pro rodiče dětí s Aspergerovým syndromem. R.  PEŠEK. 2017.

Marťan na hřišti : jak porozumět žákům s Aspergerovým syndromem. C. Sainsburyová. 2016.

Metodika pro školní sociální pedagogy

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Nebojte se žáka se SVP – Příručka pro učitele tělesné výchovy a asistenty pedagogů 

O kolečko míň (můj život s autismem). SCHOVANEC J.2014.

Příběhy z měsíční houpačky: autogenní trénink pro děti od 4 let. MÜLLER, E. (2016).
Překlad Eliška Závodná. Vydání čtvrté. Praha: Portál.

Tajná kniha pro aspergery : jak zmáknout pravidla společenského chování . J. C. O’Toole. 2019.

Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem. BOYD B. 2011.