SEZNAM PUBLIKACÍ/PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA

7 RAD PRO PEČUJÍCÍ: JAK NEVYHOŘET. R.PEŠLOVÁ

101 tipů pro rodiče dětí s autismem: účinná řešení každodenních problémů. A. MILLER, T. C. SMITH.2016

300 her pro děti s autismem: rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností. S. GRIFFIN, D. SANDLER. 2012.

A na mě nikdo nemá čas : jak se cítí a jak to vidí sourozenci lidí (nejen) s autismem . L. Bittmannová, J. Bittmann

A co já s tím?. Jana Bradley.

A proč ne? KENDÍKOVÁ, J., MAZEL, J. A SLÁDEK A. 2014

A proto skáču: vnitřní svět třináctiletého chlapce s autismem. N. HIGASHIDA2016

Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. ČADILOVÁ, V., JŮN, H., THOROVÁ, K. 2007

Aktivity pro starší děti s PAS: jak budovat sebevědomí, vnitřní klid a vztahy. MCHENRY, I., I. MCHENRY.2019

A na mě nikdo nemá čas. Lenka Bittmannová, Julius Bittmann. 2018.

Aktivity pro děti s těžkým kombinovaným postižením. Hadačová, Martina.2024

Analýza potřeb pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání

Analýza podpory žáků se SVP – školská poradenská zařízení

Alternativní a augmentativní komunikace

Asistenční pes pro dítě se zdravotním postižením. Klára Pragerová, Jana Sirotková. 2020.

Autismus : praktická příručka pro rodiče . A. Yau. 2016

Autism: an introduction to psychological theory. HAPPÉ, F.1994

Autismus – sborník prací mezinárodní konference Autismus. HÝSEK, Z., JELÍNKOVÁ. 2005

Autismus – pervazivní vývojové poruchy (úvodní přednáška). JELÍNKOVÁ, M. 2010

Autismus – Průvodce + Pracovní kniha 1 + Pracovní kniha. Cottini L., V. Giacomo. 2017.

Autismus – zdravotní a výchovné aspekty. GILLBERT, CH., PEETERS, T. 2003

Autismus – zdravotní a výchovné aspekty: výchova a vzdělávání dětí s autismem. GILLBERG, Ch., PEETERS t., 2008

Autismus a hra. BEYER, J., GAMMELTOFT, L. 2006

Autismus a možnosti výchovné praxe. VOCILKA, M. 1995

Autismus I. – Problémy komunikace dětí s autismem. JELÍNKOVÁ, M. 1999

Autismus II. – Problémy v sociálních vztazích dětí s autismem. JELÍNKOVÁ, M. 2000

Autismus III. – Problémy s představivostí u dětí s autismem. JELÍNKOVÁ, M. 2000

Autismus IV. – Péče o dospělé klienty s autismem. JELÍNKOVÁ, M. 2001

Autismus od A do Z. ŠPORCLOVÁ, V. 2018

Autismus u dospívajících a dospělých. HOWLIN, P. 2005

Autismus jako společenskovědní téma. GELSER M.2016.

Autismus v edukační praxi. BAZALOVÁ, B.2017.

Autismus ve školní praxi. SROKOVÁ, E., OLŠÁKOVÁ. P. 20O4.

Autismus VI. – Diagnostika a možnosti korekce chování u klientů s autismem. JELÍNKOVÁ, M. 2004.

Autistické myšlení. VERMEULEN, P. 2006

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA INTERNETU PRO KLUKY A PRO HOLKY

Biologické aspekty autismu (ze zahraničních materiálů). BÁLINTOVÁ, T. 2002

Celoživotní vzdělávání (Tvořivé dílny pro občany s autismem). AUTISTIK. 2009

Cvičení a terapie pro děti s autismem, Aspergerovým syndromem, ADD, ADHD, poruchou smyslového zpracování a jinými poruchami učení. VINGRÁLKOVÁ, Eva. Olomouc: Fontána, [2016]. ISBN 978-80-7336-844-9.

Císař jsem já. HORIOT H.2018.

Co děti nejvíc potřebují. MATĚJČEK, Z. 2007

Co vám chce říct vaše dítě s autismem. Maja Toudal.2023

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a
samosprávy. HUTAŘ, J., KRÁSA, V. 2006

Charter of rights for people with autism – Reflection and personal experiences. MATTHEWS, P.,, MATTHEWS, T. 2012

Daltonské vyučování. RÖHNER, R., WENKE, H. 2003

Dej mi ruku, ať mohu mluvit. VEXIAU, A., M. 2003

Dětská řeč a komunikace. PRŮCHA, J. 2011

Dětský autismus: přehled současných poznatků . HRDLIČKA, M. a V. KOMÁREK, ed. 2014.

Dětský autismus v kontextu rodinné resilience. SLÁDEČKOVÁ, S.,I. SOBOTKOVÁ.

Diagnostika dítěte předškolního věku. BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. 2007

Diagnostika dítěte předškolního věku – 2.díl . BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. 2022

Dítě v rodicovském konfliktu

Dítě s epilepsií v prostředí školy. BURŠÍKOVÁ, Dana, 2019

Dítě s autismem a emoce: program pro práci s dětmi. A. SCARPA, , A. WELLS a T. ATTWOOD.2019.

Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. BAZALOVÁ, B. 2014

Dítě mezi výchovou a uměním – Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. PROVAZNÍK, J. 2008

Dítě, které žilo ve zdi. A.de Lestrade, S. Chebret ; přeložila: M. Fučíková. 2020

Děti vybíravé v jídle – Základní postupy pro rodiče dětí nejen s PAS. Keith E. Williams, Laura J. Seiverling

Dost dobře nenormální : můj báječný život s autismem a ADHD. D. Linkeová ; přeložila M. Voslářová

Dítě na zabití. ŠTÍPEK, P. 2011

Dítě se speciálními potřebami. KERROVÁ, S. 1997

Domov je místo, odkud tě nevyhodí. ZEZULOVÁ, D. 2006

Dopisy Samovi. GOTTLIEB, D. 2008

Dost dobře nenormální. LINKEOVÁ D. 2019.

Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení. KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV. 2009

Dyspraxie – Vývojová porucha pohybové koordinace. Olga Zelinková. 2021

Dosahování, lezení, chůze… dejme se na cestu. Susan S.Simmons ,Ph.D., Sharon O´Mara Maida, M.Ed. 2009

Domácí vzdělávání v době koronavirové pandemie

DYSPRAXIE

e-PEDAGOGIUM

EDUKACE A ROZVOJ OSOB S PORUCHAMI PSYCHICKÉHO VÝVOJE A CHOVÁNÍ

Emoční alchymie. BENNETT-GOLEMAN, T. 2001

Epilepsie – Základní informace o epilepsii

Epilepsie a dítě

Expertíza pro cílovou skupinu „Osoby s duševním onemocněním“. ŠUPA, J. 2006

FRYČ, Vladislav; CHMELOVÁ, Martina a ADÁMKOVÁ, Petra (ed.). Neformální péče v teorii a praxi: sborník odborných statí. V Praze: pro Alfa Human Service, z.s. vydala Pasparta Publishing, 2021. ISBN 978-80-88290-85-8.

Hlasy mladých – Vstříc rozmanitosti ve vzdělávání. GRÜNBERGER, A., KYRIAZOPOULOU, M.,
SORIANO, V., WEBER, H. 2008

Hodnocení v inkluzivních podmínkách. D´ALESSIO, S., WATKINS, A. 2009

Iniciativa za zlepšení psychiatrické péče a změnu přístupu k medikaci pacientů s mentálním postižením

Individualizované hodnocení a terapie dětí s autismem a dětí vývojově postižených – Svazek IV –psychoedukační profil pro adolescenty a dospělé. SCHAFFER, B., SCHOPLER, E., LANDRUS,R., MESIBOV, G. 2006

Inkluzivní vzdělávání. HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. 2010

Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. KLENKOVÁ, J.,
VÍTKOVÁ, M. 2011

Intuitivní pedagogika: Rozhovory s Iris. Pedroli, Thomas. 2019.

Integrace dětí s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem do vzdělávacího procesu : zkušenosti rodičů. R. Pešek. 2012

Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole; Vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. 2011

Inkluzivní vzdělávání – Efektivní vzdělávání všech žáků. M. SVOBODA. 2019.

 Inkluzivní vzdělávání s využitím digitálních technologií. GAJZLEROVÁ, L., NEUMAJER, O., ROHLÍKOVÁ, L.

Integrace technologie 3D tisku do výuky na základních a středních školách. Ověřená metodika

Instruktážní kniha jednoduchých aktivit pro výuku autistických dětí. BAZEGHI, B. 2008

Jak rozvíjet porozumění u dětí s autismem

Jak barevná je modrá – letem světem autismem. M. Vítková, K. Čížková. 2021.

Jak na to? – HYGIENA. Hana Zobačová, ilustr. Tereza Lukešová. 2021.

Jak na pohádku. Bakonyi Selingerová, Ludmila.2024

Jak napsat a používat individuální vzdělávací program. BĚLECKÝ, Z., KAPRÁLEK, K. 2004

Jak nezešílet z dětí. NOVÁK, T. 2004

Jak odmalička rozvíjet inteligenci dětí. LANIADO, N. 2004

Jak si porozumět, domluvit se a společně si hrát. Pavla Foster Skalová, Alena Kunová, Jana Šarounová. 2021.

Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole. Jana Divoká a kol.2017.

Jak pracovat s dítětem s poruchou autistického spektra (PAS). Šarközyová L. 2020

Jak pečovat o vaše postižené dítě. DOMAN, G. 1997

Jak poradit lidem s postižením v otázkách způsobilosti k právním úkonům. MAREČKOVÁ, J.,MATIAŠKO, M. 2009

Jak přežít vztek, zlost a agresi. KŘIVOHLAVÝ, J. 2004

Proč a jak se zdravě hýbat. STEJSKAL, Pavel. 2004

Jak si porozumět, domluvit se a společně si hrát. Alena Kunová; Pavla Foster Skálová; Jana Šarounová. 2021.

Jak se žije s handicapem aneb poznat znamená rozumět. CHADZIPOLICHRONISOVÁ, M., JELÍNKOVÁ, E. 2008

Jakou barvu má pondělí?: jak autismus změnil jednu rodinu k lepšímu. CARIELLO, C. 2018

Slasti a strasti pečujících.Martina Chmelová a kol.2023

Je nám dobře na zemi. KOLEKTIV AUTORŮ, PILKOVÁ S. 1989

Jedna cesta pro všechny!. ANDERLIG A.2021

Jedineční lidé: jiný pohled na autismus. PRIZANT,B. M., T. FIELDS-MEYER.2020

Jsme v tom všichni. Posila pro rodiče pečující o dítě s postižením aneb Jak to vidí sourozenci. Mgr.Pavla Matyášová, Bc. Lenka Koubková.

Kapka kámen vyhloubí. H. Kulasová. 2021

Kapitoly ze specifických poruch učení I. BARTOŇOVÁ, M. 2004

Katalog sociálních služeb Hodonínska. 2008

Každý jsme jiný : kniha pro všechny kluky a holky, kteří mají sourozence s autismem / napsala a ilustrovala F. Bleach. 2011.

Každé dítě potřebuje speciální přístup. BERBERICHOVÁ, CH., LANG, G. 1998

Kde najít odbornou pomoc pro děti v Písku a okolí?

Když mozek pracuje jinak. BRAGDON, A., D., GAMON, D. 2006

Když není všechno tak, jak si přáli“ informace pro týmy porodnic a perinatologických center. Kolektiv autorů. 2015.

Kompenzační cvičení. Bc. Kristýna Štemberova. Fyzionožka 

Kluk z kostek: život není vždycky hra, ale hry nám pomáhají žít. Keith Stuart. 2017.

Koheze speciální pedagogiky.HUTYROVÁ M. 2018.

Komunikace se žákem se zdravotním postižením

Krizová intervence nejen pro pedagogickou praxi 

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Krizová intervence pro sociální pracovníky

Kyberšikana

Kyslíková maska pro rodiče dětí s AS.Pešek, Roman . 2013.

Pouť otce za uzdravením syna. ISAACSON, R. 2011

Lidé s mentálním postižením tančí. LANDISCHOVÁ, E. 1999

Malý slovník výtvarného umění. MRÁZ, B., TROJAN, R. 1996

Malý tyran. PREKOPOVÁ, J. 1993

MALÝ PRŮVODCE PRO VELKÉ HRDINY – NEBOJTE SE PEČOVAT. Kolektiv autorů. 2022

Malování se slečnou K. F. Kšajt. 2018.

Mami, je to člověk, nebo zvíře? DE CLERQ, H. 2007

Manuál pro metodiky v sociálních službách. GABRYSZ, A., HOLKOVÁ, I. 2011

Manuál pro pedagogickou praxi. BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. 2011

Manuál zkušeností z průběhu transformace rezidenčních sociálních služeb. ORLOVÁ, A., A SPOL.2011

Matěj maluje mapy. HOŠKOVÁ M. 2020.

Máte neklidné, nesoustředěné dítě?. D. Jucovičová. 2017.

Mé dítě má autismus. PÁTÁ, P., K. 2007

Metodická příručka – Průvodce asistenta. ŠEFČÍKOVÁ, L. 2008

Metodické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., PÍŠOVÁ, M., A KOL. 2011

Metodika podpory sociálních dovedností. KOLEKTIV AUTORŮ. 2011

Metodika pro školní sociální pedagogy

Metodika integrace dětí s poruchami autistického spektra do mateřských škol : doplněná o odbornou analýzu Přemysla Mikoláše Autismus jako integrační problém a možnosti jeho řešení / V. Cigánková. 2016.

Malované logopedické pohádky, Aleš Čuma. 2021.

Metodika pro inovace školních vzdělávacích programů konzervatoří

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s poruchami autistického spektra. ŽAMPACHOVÁ, Z., V, ČADILOVÁ. 2012.

Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra. ŽAMPACHOVÁ, Z., V, ČADILOVÁ. 2012.

Metodika práce asistenta pedagoga – osobnostní rozvoj AP a komunikace s rodinou nebo komunitou žáka

Metodika pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2 0 2 1

Metodická příručka pro trenéry rytmické gymnastiky v Českém hnutí Speciálních olympiád.. HOLBOVÁ, S., H. VÁLKOVÁ, V. HYKLOVÁ. 2012

METODIKA STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Metodika vzdělávacího programu pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti terénní služby pro osoby s autismem. KOLEKTIV AUTORŮ. 2008

Metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro rodiče a vychovatele. JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. 2005

Metodiky pro plánování sociálních služeb

METODIKA TVORBY UČEBNÍCH TEXTŮ DVPP PRO INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S. Finková, a kol, 2015.

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ

Metodika řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin

Motýli : přelomová publikace. PROSKE,2022

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Mezinárodní úmluva o právech lidí s postižením. KAŇÁKOVÁ, P., LATIMIER, C., NOVÁKOVÁ,P. 2009

Milý Gabrieli. FREIHOW, H., W. 2010

Myslím, blázním tedy jsem

Mozek autisty: Myšlení napříč spektrem. GRANDINOVÁ, T. A PANEK, R. 2014

Můj syn není Rain Man. J. Williams. 2018.

Multikulturní diverzita a speciální vzdělávání. EVROPSKÁ AGENTURA PRO ROZVOJ
SPECIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. 2009

Musicophilia. Oliver Sacks. 2015.

Myšlenkové mapy. BUZAN, T., BUZAN, B. 2011

Mýty a fakta o autismu. M. Hrdlička. 2020

Naprostá šílenost – Anna na cestě z úzkosti. Tereza Kopecká, Tomáš Kopecký.2021.

Návrh legislativní ůpravy karierního systému pro pracovníky ve školství

Náležitý dohled asistenta pedagoga ve výuce a mimo vlastní výuku

Nejčastější poruchy chování dětí. TRAIN, A. 2001

 

Nedávejte do hrobu motýla živého : příběhy lidí s autismem. APLA Praha a kolektiv autorů. 2012.

Nejsem jako vy. PICOULTOVÁ, J. 2011

Nikdo nikde. WILLIAMS, D. 2009

Neklidné a nesoustředěné dítě. D. JUCOVIČOVÁ. 2010.

Nepozornost, hyperaktivita a impulzivita, D. JUCOVIČOVÁ. 2017.

Naše cesta. Kolektiv autorů. 2012

Obrazy příběhů – příběhy obrazů. BABYRÁDOVÁ, H., BESMÁKOVÁ, J., KLÄGER, M., ZEMÁNKOVÁ, T. 2011

Od zápisu do lavice – Sluchové vnímání . VLKOVÁ I.

Osobní asistence, poradenství a zprostředkování. HRDÁ, J. 2006

Ostrovy génia : bohatá mysl autistických, získaných a náhlých savantů. D. A. Treffert. 2012.

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ ASISTENTA PEDAGOGA A KOMUNIKACE S RODINOU NEBO KOMUNITOU ŽÁKA

Otcové: Společná cesta. Paul Schmitt, L.C.S.W, Fernanda Armenta-Schmitt, PH.D.2004.

Pacient s PAS v ordinaci lékaře. Čadilová Věra, Žampachová Zuzana. 2012.

Pedagogická a školní psychologie

Pedagogická diagnostika v mateřské škole

Preferovaný příběh. Markéta Závěrková, Honza Hesoun, Chana Rachel Frumin. 2021.

Po dobrém nebo po zlém? MATĚJČEK, Z. 1994

Podivný případ se psem. HADDON, M. 2003

Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. BOČKOVÁ, B. 2011

Poradenství pro uživatele sociálních služeb. MICHALÍK, J. 2009

Pomoc traumatizovanému dítěti – Materiály pro terapeuty, kteří při práci s traumatem používají kognitivně behaviorální přístup. G. Sachs. 2019.

Poznáváme, objevujeme a žasneme. INFA. 2031.

Příručky – pečuj doma

Příručka pro rodiče žáků s výukou matematiky podle metody prof. Milana Hejného

Poruchy autistického spektra v kontextu aktuálních interdisciplinárních poznatků. P. ADAMUS, a kol. 2017.

Práce s transgender dětmi

Právní rámec spolupráce s dítětem a rodinou

Poruchy autistického spektra. BAZALOVÁ, B. 2011

Poruchy autistického spektra. THOROVÁ, K. 2006

Poruchy autistického spektra – včasná diagnóza branou účinné pomoci. THOROVÁ, K. 2008

Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. BLAŽEK, M., BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. 2000

Potíže dětí s učením a chováním. SERFONTEIN, G. 1999

Poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD/ADD) – příručka pro dospělé

Podpora zvyšování sebevědomí žáka

Podpora v pracovní výchově a pracovních činnostech u žáků s mentálním postižením

Podpora ve výtvarné výchově u žáků s mentálním postižením

Pravidla mozku. MEDINA, J. 2012

Problémové chování u lidí s mentální retardací a autismem. EMERSON, E. 2008

Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. FRIEDMANN, Z. 2011

POUČENÍ O PRÁVECH A POVINNOSTECH OPATROVNÍKA (z dílny okresních soudů)

Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. FRIEDMANN, Z., VÍTKOVÁ, M. 2012

Profil na jednu stránku ve škole. SANDERSON, H., SMITH, T., WILSON, L. 2012

Program pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje. LEBEER, J. 2006

Projevy a formy diskriminace osob se zdravotním postižením. ČERMÁK, M. 2012

Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra. KNOTKOVÁ, M., STRAUSSOVÁ, R. 2011

První třídou bez problémů. KUTÁLKOVÁ, D. 2004

Předcházíme poruchám učení. SINDELAROVÁ, B. 2007

Přehled možností studia na vysokých a vyšších odborných školách pro studenty se zdravotním postižením. SELICHAROVÁ, J. 2006

Přehled studijních a učebních oborů na středních školách v městě Brně 2009/2010. ÚŘAD PRÁCE BRNO-MĚSTO.

Přehled vývoje dítěte. ALLEN, K., E., MAROTZ, L., R. 2002

Přemůžeme autismus? STRUNECKÁ, A. 2009

Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje. SCHOPLER, E. 1999

Příběhy z měsíční houpačky: autogenní trénink pro děti od 4 let. MÜLLER, E. (2016).
Překlad Eliška Závodná. Vydání čtvrté. Praha: Portál.

Přehled speciální pedagogiky – Rámcové kompendium oboru. VALENTA M. A kol. 2014.

Příklady dobré praxe poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji. INSTAND, O.S. 2011

Psychopedie. BARTOŇOVÁ, M., BAZALOVÁ, B., PIPEKOVÁ, J. 2007

Průvodce školní inkluzí. Monika Tannenbergerová.
(Padesátpět) 55 dobrých rad když je vaše dítě neklidné. STIEFENHOFER, M. 2002

Příručka pro zaměstnavatele lidí s autismem. NAUTIS

Příručka senzorické integrace

Povolání: asistent pedagoga. Věra Čadilová, Zuzana Žampachová a kolektiv. 2021.

Raná péče. J. Barlová; T. Hradilková; M. Pretis. 2020.

Rádce pro rodiče

Relaxační techniky

Rozcházíte se?

Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra. PATRICK, N., J. 2011

Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem : pro děti předškolního věku a pro děti se sníženými rozumovými schopnostmi. V. Čadilová, Z. Žampachová. 2016.

Rozvoj řeči dětí. Gonzalez, America X.; Brady, Lois Jean; Elliott, Jim, Portál, 2024

Ruční papír. FIXL, J., VONDRUŠKOVÁ, A. 2007

Rychlost temnoty. MOON, E. 2005

Sebepoškozování

Skutečnost nebo fikce? Socializace mentálně postižených prostřednictvím pohybových aktivit. Válková, H.2000

Sborník RaVŠ. RAŠÍNOVA VYSOKÁ ŠKOLA S.R.O. 2010

Slovník speciální pedagogiky . VALENTA M. 2016:

Slovník speciálněpedagogické terminologie. K. KROUPOVÁ a kol. 2016,

Sociální podnikání – 10 úspěšných příkladů z Evropy. MÉSZÁROS, P. 2008

STANDARD PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA

Sociální služby a pomoc v hmotné nouzi. HUTAŘ, J. 2007

Son-Rise Zázrak pokračuje. KAUFMAN, B., N. 2004

Sourozenecké konstelace. LEMAN, K. 2006

Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu.

OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. 2011

Speciální pedagogika. J. SOWIK. 2016.

Speciální pedagogika v praxi. M.Šauerová.

Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. Petra Potměšilová. 2013.

Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání: sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. M. VÍTKOVÁ. 2013.

Specifika vzdělávání dětí, žáků a studentů s Aspergerovým syndromem. ČADILOVÁ, V.,
ŽAMPACHOVÁ, Z. 2007

Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami. LANSING. M.,
REICHLER, R., J., SCHOPLER, E. 2011

Spratek: příběh dítěte, které nikdo nemiloval. Hayden, T. L. 2012

Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole.

BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. 2007

Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem. HLADKÁ, L., PAVLIŠTÍKOVÁ, A. 2008

Strukturované učení. ČADILOVÁ, V., ŽAMPACHOVÁ, Z. 2008

Strukturované učení pro žáky s autismem. VILÁŠKOVÁ, D. 2006

STEPS – Skupinový terapeuticko-edukační program pro sourozence dětí s poruchami autistického spektra. HAVELKA D. 2020.

Stínka : jaké je to být jiná?. D. SchreiteR. 2019.

Speciální pedagog jako profese. Růžičková, V., a kol. 2018.

Speciálněpedagogické minimum. BITTMANOVÁ L. A KOL.2018.

SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ

Spolupráce s učitelem

Školní pas pro děti s PAS. THOROVÁ, K. 2011

Sensory Perceptual Issues in Autism And Asperger Syndrome. BOGDASHINA, O. 2003

Sumář DOBRÉ praxe Zkušenosti s inkluzivním vzděláváním

Svět očima dítěte s autismem. Pátá K.P. & P. M. Hájek.2016

ŠIKANA

Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém

Šikanování na školách

Školní speciální pedagog. A. KUCHARSKÁ. 2013.

Šlo to… Půjde to. Kolektiv autorů. 2015.

Šest kroků ke zvládnutí ADHD.Laver-Bradbury. 2016.

Školní zralost a dítě s SVP: vzdělávání a diagnostika. M. VÍTKOVÁ. 2019

Technologie úklidových prací ve zdravotnických a sociálních zařízeních pro odborná učiliště. DVOŘÁKOVÁ, E. 2002

Teorie a praxe v edukaci, intervenci, terapii a psychosociální podpoře jedinců se zdr. postižením se zaměřením na neurologická onemocnění. VÍTEK, J., VÍTKOVÁ, M. 2010

Teorie versus praxe – Studie poznatků při práci s dětmi předškolního věku s PAS. FRIMMELOVÁ,M. 2010

Techniky práce s dítětem, které zažilo traumatizující událost

Techniky otevírání rozhovoru

Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. KUCHARSKÁ, A., ŠVANCAROVÁ, D. 2001

Třinácté komnaty dětské duše. OAKLANDER, V. 2003

Tvorba individuálních vzdělávacích plánů – Pro žáky s poruchami autistického spektra. V. Čadilová, Z. Žampachová. 2021.

Tvoříme z obrázků našich dětí. VAN ARSDALE SHRADER, V. 2006

Through the eyes of children. GATT, S., KNECHT, P., KOSACK, W., LAMBRINOS, N., MUSUMECI, M., SCHMEINCK, D. 2010

(Třista) 300 her pro děti s autismem. GRIFFIN, S., SANDLER, D. 2012

Umění stárnout. RIEMEN F.2022

ÚMLUVA O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (sbírka mezinárodních smluv č. 10/2010)

UČEBNICE OBECNÉ PSYCHOLOGIE Alena Plháková

Učíme děti zpívat. TICHÁ, A. 2005

Učíme se I. – Myslet a tvořit náměty pro výuku dětí s autismem. DIGRIECK, S. 2006

SELNER, Martin. Uprostřed. V Praze: Paseka, 2022. ISBN 978-80-7637-326-6.

Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením. Olomouc: KROUPOVÁ, Kateřina a Adéla HANÁKOVÁ. 2020

ÚVOD DO STUDIA DRAMATERAPIE, TEATROTERAPIE, ZÁŢITKOVÉ PEDAGOGIKY A DRAMIKY. M.

RŮŽIČKA, M.D. POLÍNEK. 2013.

Úvod do školní psychologie. ŠTĚCH S.2013.

Velká kniha her. GATO. M. 2015.

Vizuální komunikační strategie v autismu. A. Bondy. 2007.

Vademecum asistenta pedagoga, 2. vydání. KENDLÍKOVÁ J. 2020.

Varovné signály očkování. STRUNECKÁ, A. 2012

Vybrané vývojové aspekty osobnosti adolescentů. PAVLAS, I. 1996

Výchova bez ponižování. Gaigg, Daniela; Syllaba, Linda. Portál 2023

Východiska a inspirace pro výtvarnou tvorbu dětí v předškolním vzdělávání. STADLEROVÁ, H. A KOL. 2011

Výchova a nadání 1. ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. 2008

Výchova dětí s autismem RICHMAN, S. 2006

Vychovejte si génia. ADAMS, K. 2007

Výjimečné děti – Aspergerův syndrom. THOROVÁ, K. 2007

Výtvarné hrátky pro děti. KOHLOVÁ, M., F. 2006

Vývin mozgu a jeho poruchy. MURGAŠ M.2012.

Vývojová dysfázie – Průvodce pro rodiče a další zájemce o tuto problematiku. M. Doležalová, M. Chotěborová. 2021.

VÝVOJOVÁ VERBÁLNÍ DYSPRAXIE. ČERVENKOVÁ.

Vývojová psychologie. PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.2015.

Vytváření kruhů přátel Colin Newton a Derek Wilson

Vzdělávací nabídka IPPP ČR pro 1. pololetí školního roku 2011/2012. IPPP Praha.

Vzdělávací program zvláštní školy. SEPTIMA, S.R.O. 2003

Vzdělávání a výchova dětí s autismem. JELÍNKOVÁ, M. 2008

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě (díl 2.). MEIJER, C., SORIANO, V., WATKINS, A. 2006

Vzdělávání učitelů k inkluzi – Výzvy a příležitosti. DONNELLYOVÁ, V. (redaktor) 2011

Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. KLENKOVÁ, J. et al. 2008

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. 2009

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I.VÍTKOVÁ, M. et al. 2007

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. 2008

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. 2009

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. 2010

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. 2011

Využití prvků cirkusové pedagogiky v tělesné výchově

Vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem v inkluzivní třídě. Metodická příručka. B. Bazálková

Zdravotně-kompenzační cvičení. Andrea Levitová a Blanka Hošková. 2016.

Zdravotná telesná výchova. Alena Cepková. 2013.

Zdravotní tělesná výchova. Strnad Pavel – Prajerová Květa. 2022

Zakládáme skupinu sebaobhajcov. BRATISLAVA. 2008

Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se
zdravotním postižením. ŠMEJKALOVÁ, H., TEPLÁ, M. 2007

Základy muzikoterapie.KANTOR, J., LIPSKÝ, M., WEBER, J. 2010

Zážitková pedagogika

Základy inkluzivní pedagogiky: Dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole.V. LECHTA. 2014.

ZNÁTE VŠECH 30 SOCIÁLNÍCH DÁVEK? R.PEŠLOVÁ

Znevýhodněný žák. VALENTA M a kol. 2020.

Závěrečná zpráva „Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji“ AUGUR CONSULTING S.R.O. 2010

Zkušenosti rodičů s integrací dětí s AS a VFA. PEŠEK, R. 2012

Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2009. HUTAŘ, J. 2010

Zvuky probuzení. TŘEŠŇÁK P. 2020

Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole. BĚLOHLÁVKOVÁ, L., VOSMIK, M. 2010

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v tělesné výchově. Vařeková Jitka – Daďová Klára – Nováková Pavlína a kol. 2022

Žijeme s epilepsií

Život za sklem. LAWSON, W. 2008