Bakalářské práce

ADHD u dívek. MIKULCOVÁ, Julie. 2020

Agresivita a šikana na škole. M. Svoboda.2013

AKTIVITY A POHÁDKY PŘEDSTAVUJÍCÍ PROBLEMATIKU ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI. CHVOJKOVÁ V. 2016.

Aplikace strukturovaného učení a tvorba učebních pomůcek strukturovaného učení pro žáky s PAS ve speciální mateřské škole. M. Táborská. 2017

Autismus a ADHA z hlediska výživy

MOTIVACE DOBROVOLNÍKŮ PRACUJÍCÍCH S LIDMI S POSTIŽENÍM.Karolina Holanová. 2016 

Možnosti ovlivnění ADHD pomocí pohybové intervence. Róbert Sivák. 2008.

Možnosti využití i-Padů u dětí s poruchami autistického spektra. V. Prokešová. 2018

METODICKÉ NÁMĚTY K HODINÁM TĚLESNÉ VÝCHOVY ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA. Šárka Jallitschová. 2014

Komplexní rozvoj dětí s poruchou autistického spektra v předškolním vzdělávání. Michaela Cielecká. 2018.

Poruchy chování u žáků z pohledu pedagogů SŠ. Tomáš Zoufalý.2015

Pohybové aktivity pro děti s poruchou autistického spektra na základních školách speciálních v Libereckém kraji. SLÁMOVÁ, Martina. 2021

PROŽÍVÁNÍ ADOLESCENCE U LIDÍ S ADHD,KTEŘÍ BYLI DIAGNOSTIKOVÁNI V DOSPĚLOSTI. Tomáš Martínek.2022

 Rodičovská perspektiva poruch autistického spektra. VESELÁ, Veronika, 2020.

Rozvoj pohybových dovedností u PAS. BP: Matějů. 2016

Stresový profil u rodičů dětí s poruchou autistického spektra. LUKINA, Julie. 2018

Sociální rehabilitace osob s PAS. A. Procházková. 2010

Socializace dětí s poruchou autistického spektra na základní škole. VALENTOVÁ, Michaela. 2021.

Specifika vzdělávání předškolních dětí s ADHD v oblasti sportu a tělesné výchovy

Šikana v pojetí starších adolescentů

Markta_Kopfov_BP

Využití hipoterapie u dětí s poruchou chování

Využití alternativních komunikačních prostředků v tělesné výchově pro děti s poruchami autistického spektra. KŘIVA, Tomáš. 2010:

Využití sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra v péči.ŠIRAJOVÁ, Terezie Laura. 2021.