Diplomové práce

 

Diagnostika komunikace předškolních dětí s poruchou autistického spektra optikou předvýzkumu

Didaktická interakce v plavecké výuce dětí s poruchami autistického spektra. NOVÁKOVÁ, Linda.2021

Dítě s diagnózou ADHD na prvním stupni. Lucie Slanařová. 2008.

 Mediální osvěta symptomatických poruch řeči. SVIDERKOVÁ, Petra.2019.

Modifikace výuky úpolů pro žáky s poruchou autistického spektra v rámci tělesné výchovy na základní škole. CERMANOVÁ, Monika. 2021.

Možnosti pohybových aktivit v tělesné výchově u dětí s poruchou autistického spektra (videoprogram).Procházková, Kristýna. 2019 

Možnosti využití Cirkusové terapie při léčbě ADHD. Vojtěch Holický. 2012

Péče o osoby s autismem na Vysočině. Stanislava Rychtecká. 2007.

Problematika dětí s autismem na prvním stupni základní školy. Barbora Pokorná. 2010.

Porovnání motoriky u dětí s odlišným typem poruch autistického spektra. LISCOVÁ, Lucie. 2013. 

Skupinove_terapeuticko-edukacni_programy_pro_sourozence_deti_s_PAS_Havelka_DP_2015

 Specifika motorického vývoje dětí s poruchou autistického spektra. KUDRNOVÁ, Terezie. 2015.

. Spolupráce učitelů 1. stupně ZŠ se školskými poradenskými zařízeními.OBADALOVÁ, Anna. 2021.

Test-retest reliabilita české verze dotazníku PESEISD-A (Physical Educators‘ Self-Efficacy Toward Including Students with Disabilities-Autism),G. Adámková

Vliv-autismu-na-sourozence-dětí-s-autismem_Miroslava-Schffelova_DP_2007

Výběr vhodných pohybových aktivit pro děti s autismem a mentální retardací. DUDAŠKO, Kristýna. 2006.

 Výměnný obrázkový komunikační systém v tělesné výchově u dětí s poruchou autistického spektra. STREJČEK, Radim.2008.

Začínající speciální pedagog ve školním poradenském pracovišti. Adámková M. 2021.

Žáci s poruchou autistického spektra v tělesné výchově. HONZIGOVÁ, Michaela. 2016.