VÝZKUMY A ODBORNÉ ČLÁNKY

ABA a zábava?

ADHD ve světle současné psychiatrie a klinické praxe

Autismus jako společenskovědní téma*

Autismus-Spektrum-Störungen vom Kindes- bis ins Erwachsenenalter

Autismus und Sprache

Behaviorální a psychoterapeutické intervence u autismu

Cesty k léčbě autismu

Děti s autismem do škatulek nepatří

DĚTSKÝ AUTISMUS NA ROZHRANÍ

Dentální hygiena a prevence při péči o zuby – příklad dobré praxe

Doporučené postupy psychiatrické péče Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Distinguishing Sluggish Cognitive Tempo From ADHD in Children and Adolescents: Executive Functioning, Impairment, and Comorbidity

Functional and psychosocial impairment in adults with undiagnosed ADHD

Is ADHD Diagnosed in Accord With Diagnostic Criteria? Overdiagnosis and Influence of Client Gender on Diagnosis

Is homeopathy effective for attention deficit and hyperactivity disorder? A meta-analysis

Is ADHD a Risk Factor for Psychoactive Substance Use Disorders? Findings From a Four-Year Prospective Follow-up

Informace o mezinárodním výzkumném projektu

Jak přežít ADHD v rodině i ve škole? Oceňujme i ty nejmenší úspěchy

Kdo pohlídá autistu? Dobrovolníci nabízí péči o děti s poruchou, zájemců je ale mezi rodinami mnohem víc

Linka důvěry nechala šikanovaného žáka na holičkách

Má moje dítě autismus, nebo ne? S kým se poradit a kde hledat podporu

Mediální reprezentace autismu optikou osob s PAS

Měsíc porozumění autismu aneb co zajímá i trápí děti s PAS

Novel Approaches to CognitiveBehavioral Therapy for Adult ADHD

Novinky v oblasti výzkumu dětského autismu

Longitudinal Effects of ADHD in Children With Learning Disabilities or Emotional Disturbances

Learning Disabilities and ADHD: Overlapping Spectrum Disorders

O dyspraxii a hyper nebo hyposenzitivite sa veľmi málo rozpráva v súvislosti s autizmom

Plusy a minusy autistické partnerky a matky

Praktické problémy účasti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v tělesné výchově

Podpora kvality kariérového poradenství na středních školách

PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ U ADOLESCENTŮ – ROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ U ADOLESCENTŮ – PORUCHY CHOVÁNÍ, HYPERKINETICKÉ ORUCHY CHOVÁNÍ, HYPERKINETICKÉ PORUCHY A PORUCHY VYVOLANÉ ORUCHY A PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK

PORUCHY CHOVÁNÍ U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH ORUCHY CHOVÁNÍ U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

Posudkoví lékaři ČSSZ se zúčastnili vědecko-pracovní konference, mezi stěžejními tématy bylo posuzování dětí s autismem a geriatričtí pacient

Slova a věty, které jsou pro člověka s autismem toxické

Současný pohled na léčbu ADHD

ŠKOLA PRO VŠECHNY – VYHLEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ V RIZIKU PORUCH CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ

ŠIKANA A ŠKOLNÍ KLIMA – DÍLČÍ VÝSLEDKY VÝZKUMU

Špatná rozhodnutí a chyby k výchově patří. Na čem doopravdy záleží?

THE IMPACT OF COMMERCIALISATION ON THE ROLE OF LABOUR IN AFRICAN PASTORAL SOCIETIES

Twice exceptional – in zweifacher Hinsicht außergewöhnlich: Hochbegabte mit Lern-, Aufmerksamkeits-, Wahrnehmungsstörungen oder Autismus

Vzdělávání dětí s autismem v ČR

Verhaltens- und fertigkeitenbasierte Frühinterventionen bei Kindern mit Autismus

VÝBĚR VHODNÝCH AKTIVIT U OSOB S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Výchova a vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem (AS)

Vztahy mezi učiteli a řediteli na základních školách – přehled relevantních výzkumů

VÝZKUM V OBLASTI ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE

ZMAPOVÁNÍ ÚSPĚŠNOSTI BÝVALÝCH ŽÁKŮ ZŠ PRO ŽÁKY SE SPECIFICKOU PORUCHOU CHOVÁNÍ

Zur Spezifitätshypothese eines Theory-of-Mind Defizits beim Frühkindlichen Autismus

Zvýšené riziko úrazovosti u dětí s ADHD v porovnání s dětmi bez

„Žijeme na téhle zemi společně. Je na nás, jak dobře se bude žít všem členům společnosti,” říká Olga Richterová, patronka soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2023