Výzkumy a odborné články

ADHD ve světle současné psychiatrie a klinické praxe

Autismus jako společenskovědní téma*

Autismus-Spektrum-Störungen vom Kindes- bis ins Erwachsenenalter

Autismus und Sprache

Behaviorální a psychoterapeutické intervence u autismu

Cesty k léčbě autismu

Doporučené postupy psychiatrické péče Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Distinguishing Sluggish Cognitive Tempo From ADHD in Children and Adolescents: Executive Functioning, Impairment, and Comorbidity

Functional and psychosocial impairment in adults with undiagnosed ADHD

Is ADHD Diagnosed in Accord With Diagnostic Criteria? Overdiagnosis and Influence of Client Gender on Diagnosis

Is homeopathy effective for attention deficit and hyperactivity disorder? A meta-analysis

Is ADHD a Risk Factor for Psychoactive Substance Use Disorders? Findings From a Four-Year Prospective Follow-up

MUZIKOTERAPIE: SITUACE VÝZKUMU U JEDINCŮ S AUTISMEM

Musiktherapie für Menschen aus dem Autismus-Spektrum Musikwahrnehmung, Diagnostik und Einschätzungsverfahren

Novel Approaches to CognitiveBehavioral Therapy for Adult ADHD

Novinky v oblasti výzkumu dětského autismu

Longitudinal Effects of ADHD in Children With Learning Disabilities or Emotional Disturbances

Přednosti včasného screeningu rizika autismu, rehabilitace prostřednictvím tréninku rodičů a raná intervence O.T.A. u dětí s PAS

Vzdělávání dětí s autismem v ČR

Verhaltens- und fertigkeitenbasierte Frühinterventionen bei Kindern mit Autismus

Vliv tréninku pracovní paměti na symptomy u ADHD Pavel Škobrtal

Zur Spezifitätshypothese eines Theory-of-Mind Defizits beim Frühkindlichen Autismus

Zvýšené riziko úrazovosti u dětí s ADHD v porovnání s dětmi bez