WEBINÁŘE/ADHD

Tuzemské webináře

ADHD pohledem psychologa: Inspirativní přístup k dětem s ADHD – Simona Weiss

ADHD – mezioborová diagnóza – PhDr. Jaroslav Šturma

ADHD pohledem neurologa – MUDr. Bronislava Korsová

ADHD pohledem psychiatra – MUDr. Michal Považan

ADHD pohledem psychologa: Inspirativní přístup k dětem s ADHD – Simona Weiss

Alternativní komunikace pomocí aplikace GoTalk na tablet pro děti s autismem

Hledáme, co nás spojuje, a ne to, co nás rozděluje, v diagnostice a přístupu k léčbě ADHD

JAK CVIČIT S PŘEDŠKOLÁKY DOMA – SENZOMOTORICKÁ CESTA

Jak probíhá diagnostika autismu u dospělých?

Jak se dělá dobrá škola

Jak vypadá přístup k dětem s ADHD v mé praxi?

Konferenční ohlédnutí

Konference ADHD 2016

Konference ADHD 2016: Rozhovor s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc., FCMA

Konference ADHD 2016: Rozhovor s PhDr. Danou Moravcovou

Konference ADHD 2016: Rozhovor s PaedDr. et Mgr. Hanou Žáčkovou

Konference ADHD 2016: Rozhovor s PhDr. Jitkou Kendíkovou

Konference ADHD 2016: Rozhovor s Mgr. Hanou Stýblovou

Mateřská školka v Cerhenicích

Nadační fond Eduzměna

Poruchy učení a jak je řešit s Olgou Zelinkovou • ROZHOVOR

Proč přibývá autistů

Rozhovor – ADHD porucha pozornosti

Specifika chování dětí s ADHD, Mgr. et Bc. Jan Uhlíř, Praha

Série videí „Jak na trauma?“

Ucitelnice

Ukázka z hodiny Psychomotoriky

Webinář – Sportovně-kompenzační pomůcky

Zahraniční webináře

AutisTV – ADHD a asperger, stigmy, problém vysokého IQ a blázincová dilema

A New ADHD Diagnosis: Here’s What People Get Wrong

ADHD as an Adult: How is it Different?

ADHD at School: Signs, Symptoms, Examples and Solutions

ADHD: Out of Control Kids (Medical/Parenting Documentary)

ADHD: Is it a disability?

ADHD and Sleep Webinar with Prof. Sandra Kooij

ADHD In Children : Nip in The Bud

ADHD and Autism

ADHD and Epilepsy

ADD/ADHD – What Is Attention Deficit Hyperactivity Disorder?

ADHD : Causes, Symptoms and Treatment Mental Health

ADHD and Emotional Self-Regulation: Fight, Flight, or Freeze

ADHD in Adults | Signs & Symptoms

ADHD – What is it and what’s the difference with ADD?

ADHD Symptoms and ADHD Treatment without Medication

ADHD: Signs, Symptoms, Solutions

ADHD Therapy Session

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) | Symptoms of ADHD | Occupational Therapy

Could You Have Inattentive ADHD and Not Know It?

How to RECOGNIZE ADHD SYMPTOMS in Children? (Dr. Richard Abbey)

How is ADHD Diagnosed?

How Is the ADHD Brain Different?

How ADHD Causes Emotional Dysregulation

How ADHD symptoms can vary in children of different genders

How Physical Activity Can Help Relieve ADHD Symptoms

Is Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) a serious mental illness?

LIVING WITH ADHD: SYMPTOMS THAT NOBODY TALKS ABOUT

Most People Mistake These for ADHD – MedCircle – Most People Mistake These for ADHD | MedCircle

Most Common Signs that your Teenager has ADHD

Multivitamin Can Help Improve Symptoms in Children with ADHD

Sensory Processing Disorder: Occupational Therapy Demonstration

ParticipAction study says exercise can help brain health for kids with autism and ADHD

Types of Dyslexics: Combined Learning Differences (Test, Symptoms) | Dyspraxia, Autism, ADHD, ODD

What Are Symptoms of ADHD? Child Psychology

Walk In My Shoes: ADHD