WEBINÁŘE/ADHD

Tuzemské webináře

ADHD pohledem psychologa: Inspirativní přístup k dětem s ADHD – Simona Weiss

ADHD – mezioborová diagnóza – PhDr. Jaroslav Šturma

ADHD pohledem neurologa – MUDr. Bronislava Korsová

ADHD pohledem psychiatra – MUDr. Michal Považan

ADHD pohledem psychologa: Inspirativní přístup k dětem s ADHD – Simona Weiss

Asistent jako podpora pedagoga aneb Asistent pedagoga ve světle mýtů a pravd v prostředí základní školy

Autismus a metoda ABA

Hledáme, co nás spojuje, a ne to, co nás rozděluje, v diagnostice a přístupu k léčbě ADHD

JAK CVIČIT S PŘEDŠKOLÁKY DOMA – SENZOMOTORICKÁ CESTA

Jak se dělá dobrá škola

Jak vypadá přístup k dětem s ADHD v mé praxi?

Konferenční ohlédnutí

Konference ADHD 2016

Konference ADHD 2016: Rozhovor s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc., FCMA

Konference ADHD 2016: Rozhovor s PhDr. Danou Moravcovou

Konference ADHD 2016: Rozhovor s PaedDr. et Mgr. Hanou Žáčkovou

Konference ADHD 2016: Rozhovor s PhDr. Jitkou Kendíkovou

Konference ADHD 2016: Rozhovor s Mgr. Hanou Stýblovou

Mateřská školka v Cerhenicích

Nadační fond Eduzměna

Poruchy učení a jak je řešit s Olgou Zelinkovou • ROZHOVOR

Proč přibývá autistů

Rozhovor – ADHD porucha pozornosti

Specifika chování dětí s ADHD, Mgr. et Bc. Jan Uhlíř, Praha

Ucitelnice

Ukázka z hodiny Psychomotoriky

Zahraniční webináře

A New ADHD Diagnosis: Here’s What People Get Wrong

ADHD as an Adult: How is it Different?

ADHD at School: Signs, Symptoms, Examples and Solutions

ADHD: Out of Control Kids (Medical/Parenting Documentary)

ADHD: Is it a disability?

ADHD and Sleep Webinar with Prof. Sandra Kooij

ADHD In Children : Nip in The Bud