WEBINÁŘE/ PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Tuzemské webináře

2. Autistická konference, přednáška Dodo

2. Autistická konference, přednáška Jakuba Frnky

2. Autistická konference, přednáška Jany Adolfové-Pastelkové

2. Autistická konference, přednáška Petry Dočkalové

2. Autistická konference, přednáška Sylvy Šulákové

2. Autistická konference, přednáška Vladimíry Rychlík

3. Autistická konference 2022 – Autisté a vztahy – Marie Klára

3. Autistická konference 2022 – Autisté a vztahy, autisté v zaměstnání. Michal Roškaňuk

3. Autistická konference 2022, Šimon Hlinovský, autisté a vztahy, autisté v zaměstnání

30 let rané péče s rodinami dětí s postižením

Afekty u dětí s autismem – zkušenosti a tipy

Aplikace vyhlaska 27

Atelier Sante

Asistent jako podpora pedagoga aneb Asistent pedagoga ve světle mýtů a pravd v prostředí základní školy

Asistenti v praxi

Asistent pedagoga

Asistenti pedagoga. Jak dnes podporují žáky se SVP?

Autismus podle věku

Autismus a metoda ABA

Autismus u neslyšících

Autismus: jak překonat těžké začátky

Autismus – Rada pro rodiče autistických dětí – MujAutismus a Zrzavá holka

Autismus a stresové situace: jak na ně?

Autismus u dětí a jeho diagnostika – podcast

Besedy Mikrokosmos

BÝT ODLIŠNÝ JE NORMÁLNÍ

Co je inkluzivní divadlo?

Činnost ŠPZ během nouzového stavu

Činnost ŠPZ během nouzového stavu. Díl 2.

Děti s autismem a vnímání okolí

Děti s poruchou stravování

Dvojí výjimečnost – nadané děti s handicapem

Děti úplňku pět let poté

Emoce nás ovládají, jsme ve vleku dopaminu, říká psychiatr

Epilepsie? #zadnoupaniku a hlavně nic do pusy 2

Ep. 61 – Kateřina Thorová – Autismus vyžaduje přijetí (Offline Štěpána Křečka)

Fridrichová: Jóga dává dětem s obtížemi sílu i radost. Pětina ke mně na terapie chodí jen proto, že je to baví

HOVORY O DUŠI: „Vysoká citlivost není diagnóza,“ říká psychoterapeut Ondřej Fafejta

ICT – Náběh vzdělávání se ŠVP upraveným podle RVP ZV 2021 – Daniela Růžičková

Integrace osob se speciálními vzdělávacími potřebami do plaveckých aktivit

Inkluzivní vzdělávání – žijeme spolu

Inkluze

INKLUZE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH PRACUJE NA PLNÉ OBRÁTKY

PREF: Diskuse Inkluze a integrace

Jak doplnit vitamín D

JAK CVIČIT S PŘEDŠKOLÁKY DOMA – SENZOMOTORICKÁ CESTA

Jak probíhá diagnostika autismu u dospělých?

Jak komunikovat ve vztahu: učitel–rodič?

Jak podpořit dobrý start dětí s autismem ve škol(c)e

Jak podpořit děti s náročným chováním v důsledku negativních zážitků, Ann Karin Nielsen Bakken

Jak dnes může škola podpořit rodiče dětí se SVP?

Tipy pro učitele – jak nastavit pravidla pro jednání s rodiči? (Kateřina Vrtišková)

Jak se dělá dobrá škola

Jak na únavu a přetížení dětí s PAS

Jak nastavit spolupráci s asistentem pedagoga – pro začínající učitele

Jak podpořit děti s náročným chováním v důsledku negativních zážitků, Ann Karin Nielsen Bakken

Jak dnes poskytovat podpůrná opatření?

Jiné dítě v mateřské škole, práce s dětmi s PAS teorie

Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením

Jak probíhá diagnostika autismu u dospělých?

Jak vidět „neviditelné“ nadané žáky

Kariérové poradenství pro žáky s SVP

Kariérové poradenství u žáků s PAS z pohledu pracovníka ŠPZ –

Kateřina Čížková: Informovanost o autismu roste, ale stále je málo služeb a dlouhé čekací lhůty

Kde sídlí důstojnost | Petra Fridrichová

Kdo jsou lidé s PAS?

Když se štěstí nedaří

Klasifikace řečových vad u předškoláků

Komunikace dětí s autismem a jak na to, když to nejde mluvenou řečí

Komunikace s piktogramy

KOMUNIKACE A VZTAHY – Playlist

Konferenční ohlédnutí

Kouzlo doteku

Levák a jeho svět

LITOMĚŘICE: Plavání mentálně postižených

Mateřská školka v Cerhenicích

Matka autisty: Stát nám nenabízí nic, Terapie stojí 22 tisíc měsíčně, ale syn dělá pokroky

Metody aktivního učení

Na kávu s ombudsmanem – 18.díl – Zaměstnávání lidí s postižením [CZ titulky]

Na úvod (jak rozpoznat autizmus)

Nevychovávejme egoisty z dětí. Naučme je laskavosti a kamarádství

Noc důstojnosti – pietní část

Nadační fond Eduzměna

Noc důstojnosti – důstojný život pro všechny

Organizace výuky u žáků s PAS

O autismu a fyzických trestech

O pohybu dětí s poruchou autistického spektra | Tereza Možná | TRENDY

O autismu a fyzických trestech

Ochránce

Organizace Kaňka

Od břehu ke břehu – od DMO k jedinečné svobodě | Petra Fridrichová

O psychických poruchách u dětí a dospívajících

O výzkumu epilepsie a projevech onemocnění

 Osvětová akce „Navzdory osudu“

Patologická vyhýbavost požadavkům. – Mgr. Julius Bittmann

Pedagogický diář

Péče bez překážek

Péče o mentálně handicapované děti bere rodičům všechen čas. Pomáhají jim dobrovolníci, organizace shánějí další

Potřeba důstojnosti, úcty, respektu a porozumění

Playlist Najděme krásu v odlišnosti – video rozhovory

PODMÍNKY PRO INTEGRACI ŽÁKŮ S PAS – III.

Playlist Služby NAUTIS

Podcasty Řeči o řeči

Proč přibývá autistů

Poruchy autistického spektra I, typické chování žáků s PAS

Problematika vzdělávání osob s poruchou autistického spektra

Podpůrná opatření – třetí stupeň, asistent pedagoga

PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ VE ŠKOLE, JEHO PREVENCE A ÚČINNÉ ŘEŠENÍ

První pomoc

Podpora pozitivního chování (PBS – Positive Behavior Support) – záznam online workshopu

Podpora žáků s PAS

Podpora pozitivního chování (nejen) při problémovém chování (nejen) u žáků a studentů s PAS

Porucha autistického spektra a její projevy

Práce s mentálně postiženými žáky

Principy nezraňující komunikace

Práce s Doporučením při vzdělávání žáků se SVP, role ŠPP

Projekt SYPO

Průkaz osoby s PAS

Příspěvek na péči

Po rozvodu musí rodiče najít soulad. Jinak jim to dítě vrátí

Postavení mimo hru

Psychosociální aspekty inkluzivní TV

Proč chodí děti s autismem po špičkách

Poznáváme autismus – náš příběh

Povídání o diagnostice, má snaha vás uklidnit, aby jste se nevzdávali

Práce s Doporučením při vzdělávání žáků se SVP, role ŠPP

Problematika pedagogické intervence a její aplikace na školách

Příspěvek na péči, mobilitu a ZTP průkaz

Série videí „Jak na trauma?“

Webinář – Sportovně-kompenzační pomůcky

 

Proč je důležité socializovat děti s autismem

Radim – šikana očima agresora

Role učitele ve vzdělávacím procesu

SaVIO: Emoce a jak s nimi pracovat (MUDr. Radkin Honzák)

SETKÁNÍ – M. HORKÁ

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem

Snoezelen

Studijní a odborné materiály v APA

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem

Taháky speciální pedagogiky | 1. díl SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Taháky speciální pedagogiky | 2. díl ETOPEDI

Taháky speciální pedagogiky | 3. díl LOGOPEDIE

Taháky speciální pedagogiky | 7. díl PSYCHOPEDIE

Talent na školách: Jak podporovat nadané žáky na školách 

Tisíc tváří psychologa #7 – Školní psycholog – Iveta Rebrová

Tomáš a Eliška Hrnčířovi – jak pomáhá ergoterapie dětem se speciálními potřebami

Truchlení u dětí a možná podpora ze strany školy

Poruchy učení a jak je řešit s Olgou Zelinkovou • ROZHOVOR

Raný vývoj a porucha autistického spektra

Rodičům dětí s autismem pomáhají dobrovolníci

Rozvoj emoční inteligence prostřednictvím příběhů ve smyslu Gestalt terapie

Řešení úzkostí, panických záchvatů, agorafobie

Specifika smyslového vnímání u žáků s poruchou autistického spektra

Školní poradenské pracoviště a návrat žáků do škol po nouzovém stavu

Školní speciální pedagogové by měli asistentům pedagoga pomáhat v rozvoji. ZŠ Lyčkovo nám.

Tablet pro děti (nejen s autismem): ano či ne?

Tipy pro prevenci kyberšikany na základní škole

Ucitelnice

Učíme nanečisto #106 – Komunikace s rodiči

Ukázka z hodiny Psychomotoriky

Uvolňování žáků z tělesné výchovy

Vhodné senzomotorické aktivity na doma

Vybraná tranzitní období ve vzdělávání žáků s PAS

Vývojová dysfázie a její přesah do specifických vývojových poruch učení – webinář – 1

Vývojová dysfázie a její přesah do specifických vývojových poruch učení – webinář – 2 –

Vývojová dysfázie a její přesah do specifických vývojových poruch učení – webinář – 3

Vývojová dysfázie a její přesah do specifických vývojových poruch učení – webinář – 4

Význam pohybu v rozvoji správné výslovnosti

Vztahy ve třídě

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PAS VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Videa CZMTA

Videa – Psychologie.cz

Videa Zapojme všechy

Vady řeči v předškolním a školním věku – 1. část

Vady řeči v předškolním a školním věku – 2. část

Webinář o dávkách pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením

Webinář: První roky a pokroky s iPadem

Webinář Slovní hodnocení – proč a jak?

Youtube kanál ATYP magazín

Youtube kanál BONUSOVÉ DÍLY

Youtube kanál CYKLUS ŽIVOT ZA ZDÍ

Youtube kanál ČOSIV

Youtube kanál educo zlin

Youtube kanál I – sen 

Youtube kanál Mara Slouka

Youtube kanál Asociace klinických psychologů ČR

Youtube kanál Projekt APIV B

Youtube kanál Vojto Regec

Youtube kanál OZP Akademie z.ú.

Youtube kanál SPMP ČR

Youtube kanál Ombudsman

Zásady komunikace s žákem s poruchou autistického spektra v hodinách tělesné výchovy

Záškoláctví, šikana i vulgarity – jak řešit vážnější problémy s žáky

Zkušenosti s postupy diferenciace a individualizace při vzdálené výuce

Zuzana Dvořáčková – Po diagnóze PAS přichází šok, ale některým rodičům se uleví

Ty to zvládneš.cz – KŘEČE, EPILEPSIE

Žák s potřebou podpůrných opatření ve škole

ŽÁK S PAS V KOLEKTIVU TŘÍDY: PRÁCE S KOLEKTIVEM SPOLUŽÁKŮ, PREVENCE ŠIKANY, PODPORA VZTAHŮ

Žák s PDA v běžné třídě

Život není zebra – přednáška „Žijí tady s námi“

Život je hra:  sto let Zdeňka Matějčka

Život s aurou

 

Zahraniční webináře

 

2-Minute Neuroscience: Autism

6 Common Autism Behaviors | Autism

10 Early Signs of Autism in Infants [Things You Need to Know About Your Child]

A fun dance workout for people with Special Needs

A Drug-Free Approach to Helping Kids with ADHD Get Back on Track

Autism: Can Occupational therapy HELP YOU?

Autism Spectrum Disorder | Clinical Presentation

Autism Spectrum Disorder, Causes, Signs and Symptoms, Diagnosis and Treatment

Autism Spectrum Disorder: 10 things you should know

AUTISM – Occupational Therapy for Kids – Best Toys and Games for Autism (Therapist Sessions Part 1)

Autism and Genetics

Autism symptoms in GIRLS

Autism Services: Hands‘ Intensive Behavioural Intervention (IBI)

Autism Signs and Symptoms | Autism spectrum disorder symptoms

Autism and Mental Health

Autism – A Diagnosis in Adulthood

Autism Virtual Reality

Breathing and Yoga Exercises for individuals with Autism Spectrum Disorder

AUTISM EARLY SIGNS – Two Years Old

Autism: Challenging Behaviour (Controversial Autism Treatment Documentary) | Real Stories

Autism – Causes, Symptoms, Treatments & More…

Autism Spectrum Disorder and Vestibular System

Autism Diagnosis in Adulthood

Autism and ADHD | Do I Have BOTH?

Aqua therapy

Coach Dave – Autism Exercise Specialist

Could You Have Inattentive ADHD and Not Know It?

Coping with autism and puberty

Epilepsy

Epilepsy and Autism

Epilepsy Surgery: Jeannie’s Story

How Yeast Overgrowth Affects Children with Autism Part 1: Signs and Symptoms

Children with epilepsy – Ella

Music Therapy and Autism Connect

New autism treatment

Neurology – Topic 16 – Epilepsy patient

Pediatric Physical Therapy Exercises – Autism, scoliosis, CP, special needs

Pediatrics – Attention Deficit Hyperactivity Disorder: By Daniel Fung M.D.

Regressive Autism | Autism

Occupational Therapy Session | SENSORY PROCESSING, AUTISM, DEVELOPMENTAL DELAYS | Tips & Activities

Free Webinar: Sensory Integration Therapy Done Right (8/17/2022)

Sensory Diet | Sensory Activities | Sensory Integration

PHYSIOTHERAPY AND AUTISM

SPOSA – Autisti v práci (dokument) / Autism at Work (documentary)

Treating Autism with Virtual Reality

Teaching Students with Autism

Teaching Children with Autism

Sensory Processing Disorder: Occupational Therapy Demonstration

The Sensory Room: Helping Students With Autism Focus & Learn

The Life Autistic Documentary

The truth about Asperger’s syndrome and Autism

Webinar on Occupational Therapy Interventions in ADHD by Dr. Shrutika Patil & Ankita – Mom’s Belief

What is ABA Therapy?

What is Autism?

What Should People Know About Epilepsy?

What is High Functioning Autism? | Kati Morton

What it’s like to live as an adult with autism