Webináře – poruchy autistického spektra

2. Autistická konference, přednáška Dodo

2. Autistická konference, přednáška Jakuba Frnky

2. Autistická konference, přednáška Jany Adolfové-Pastelkové

2. Autistická konference, přednáška Petry Dočkalové

2. Autistická konference, přednáška Sylvy Šulákové

2. Autistická konference, přednáška Vladimíry Rychlík

3. Autistická konference 2022 – Autisté a vztahy – Marie Klára

3. Autistická konference 2022 – Autisté a vztahy, autisté v zaměstnání. Michal Roškaňuk

3. Autistická konference 2022, Šimon Hlinovský, autisté a vztahy, autisté v zaměstnání

Díl 1. Aplikovaná behaviorální analýza 

Díl 2. Aplikovaná behaviorální analýza

Díl 3. Aplikovaná behaviorální analýza

30 let rané péče s rodinami dětí s postižením

Afekty u dětí s autismem – zkušenosti a tipy

Augmentativní a alternativní komunikace

AUTFIT

Alfa Human Service – Youtube kanál

Aplikace vyhlaska 27

Asistent jako podpora pedagoga aneb Asistent pedagoga ve světle mýtů a pravd v prostředí základní školy

Asistenti v praxi

Asistent pedagoga

Asistenti pedagoga. Jak dnes podporují žáky se SVP?

Autismus: jak překonat těžké začátky

Autismus – Rada pro rodiče autistických dětí – MujAutismus a Zrzavá holka

Autismus a stresové situace: jak na ně?

Autismus u dětí a jeho diagnostika – podcast

Biblioterapie a poetoterapie

BÝT ODLIŠNÝ JE NORMÁLNÍ

Canisterapie

Cvičení na doma

Co je inkluzivní divadlo?

Činnost ŠPZ během nouzového stavu

Činnost ŠPZ během nouzového stavu. Díl 2.

Děti s autismem a vnímání okolí

Děti s poruchou stravování

Does this active child have ADHD? Growing up with ADHD

Dvojí výjimečnost – nadané děti s handicapem

Emoce nás ovládají, jsme ve vleku dopaminu, říká psychiatr

Ergoterapie

Ergoterapie Plzen, Grafomotorika

Epilepsie? #zadnoupaniku a hlavně nic do pusy 2

Ep. 61 – Kateřina Thorová – Autismus vyžaduje přijetí (Offline Štěpána Křečka)

Fridrichová: Jóga dává dětem s obtížemi sílu i radost. Pětina ke mně na terapie chodí jen proto, že je to baví

Hudební nauka pro žáky se SVP

HOVORY O DUŠI: „Vysoká citlivost není diagnóza,“ říká psychoterapeut Ondřej Fafejta

ICT – Náběh vzdělávání se ŠVP upraveným podle RVP ZV 2021 – Daniela Růžičková

Integrace osob se speciálními vzdělávacími potřebami do plaveckých aktivit

Inkluzivní vzdělávání – žijeme spolu

Inkluze

INKLUZE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH PRACUJE NA PLNÉ OBRÁTKY

PREF: Diskuse Inkluze a integrace

Jak doplnit vitamín D

Jak probíhá diagnostika autismu u dospělých?

Jak komunikovat ve vztahu: učitel–rodič?

Jak podpořit dobrý start dětí s autismem ve škol(c)e

Jak podpořit děti s náročným chováním v důsledku negativních zážitků, Ann Karin Nielsen Bakken

Jak dnes může škola podpořit rodiče dětí se SVP? –

Jak na únavu a přetížení dětí s PAS

Jak nastavit spolupráci s asistentem pedagoga – pro začínající učitele

Jak podpořit děti s náročným chováním v důsledku negativních zážitků, Ann Karin Nielsen Bakken

Jak dnes poskytovat podpůrná opatření?

Jak rozvíjet motoriku a pohybové dovednosti u dětí s PAS?

Jiné dítě v mateřské škole, práce s dětmi s PAS teorie

Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením

Jak vidět „neviditelné“ nadané žáky

Kariérové poradenství pro žáky s SVP

Kariérové poradenství u žáků s PAS z pohledu pracovníka ŠPZ –

Kateřina Čížková: Informovanost o autismu roste, ale stále je málo služeb a dlouhé čekací lhůty

Kde sídlí důstojnost | Petra Fridrichová

Kdo jsou lidé s PAS?

Když se štěstí nedaří

Klasifikace řečových vad u předškoláků

Komunikace dětí s autismem a jak na to, když to nejde mluvenou řečí

Komunikace s piktogramy

KOMUNIKACE A VZTAHY – Playlist

Kouzlo doteku

Levák a jeho svět

LITOMĚŘICE: Plavání mentálně postižených

Logopedická prevence opožděného vývoje řeči a vývojové dysfázie – praktická cvičení

Mateřská školka v Cerhenicích

Matka autisty: Stát nám nenabízí nic, Terapie stojí 22 tisíc měsíčně, ale syn dělá pokroky

Metody aktivního učení

Modifikace výukových metod a forem práce u žáků s PAS

My jsme Centrum APA

Na kávu s ombudsmanem – 18.díl – Zaměstnávání lidí s postižením [CZ titulky]

Na úvod (jak rozpoznat autizmus)

Nevychovávejme egoisty z dětí. Naučme je laskavosti a kamarádství

Noc důstojnosti – pietní část

Noc důstojnosti – důstojný život pro všechny

Organizace výuky u žáků s PAS

O autismu a fyzických trestech

O pohybu dětí s poruchou autistického spektra | Tereza Možná | TRENDY

Online terapie s detmi – webinář s Alenou Vávrovou

O autismu a fyzických trestech

Ochránce

Organizace Kaňka

Od břehu ke břehu – od DMO k jedinečné svobodě | Petra Fridrichová

O psychických poruchách u dětí a dospívajících

O výzkumu epilepsie a projevech onemocnění

 Osvětová akce „Navzdory osudu“

Patologická vyhýbavost požadavkům. – Mgr. Julius Bittmann

Pedagogický diář

Péče bez překážek

Péče o mentálně handicapované děti bere rodičům všechen čas. Pomáhají jim dobrovolníci, organizace shánějí další

Problematika pedagogické intervence a její aplikace na školách

Playlist Logopedie

Potřeba důstojnosti, úcty, respektu a porozumění

Playlist Najděme krásu v odlišnosti – video rozhovory

PODMÍNKY PRO INTEGRACI ŽÁKŮ S PAS – III.

Playlist Služby NAUTIS

Podcasty Řeči o řeči

Poruchy autistického spektra I, typické chování žáků s PAS

Problematika vzdělávání osob s poruchou autistického spektra

Podpůrná opatření – třetí stupeň, asistent pedagoga

PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ VE ŠKOLE, JEHO PREVENCE A ÚČINNÉ ŘEŠENÍ

První pomoc

Podpora pozitivního chování (PBS – Positive Behavior Support) – záznam online workshopu

Podpora žáků s PAS

Podpora pozitivního chování (nejen) při problémovém chování (nejen) u žáků a studentů s PAS

Porucha autistického spektra a její projevy

Práce s mentálně postiženými žáky

Principy nezraňující komunikace

Práce s Doporučením při vzdělávání žáků se SVP, role ŠPP

Projekt SYPO

Průkaz osoby s PAS

Příspěvek na péči

Po rozvodu musí rodiče najít soulad. Jinak jim to dítě vrátí

Postavení mimo hru

Psychosociální aspekty inkluzivní TV

Proč chodí děti s autismem po špičkách

Poznáváme autismus – náš příběh

Povídání o diagnostice, má snaha vás uklidnit, aby jste se nevzdávali

Práce s Doporučením při vzdělávání žáků se SVP, role ŠPP

Problematika pedagogické intervence a její aplikace na školách

Příspěvek na péči, mobilitu a ZTP průkaz

Proč je důležité socializovat děti s autismem

Radim – šikana očima agresora

Role učitele ve vzdělávacím procesu

SaVIO: Emoce a jak s nimi pracovat (MUDr. Radkin Honzák)

SETKÁNÍ – M. HORKÁ

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem

Snoezelen

Studijní a odborné materiály v APA

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem

Taháky speciální pedagogiky | 1. díl SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Taháky speciální pedagogiky | 2. díl ETOPEDI

Taháky speciální pedagogiky | 3. díl LOGOPEDIE

Taháky speciální pedagogiky | 7. díl PSYCHOPEDIE

Talent na školách: Jak podporovat nadané žáky na školách 

Tisíc tváří psychologa #7 – Školní psycholog – Iveta Rebrová

Tomáš a Eliška Hrnčířovi – jak pomáhá ergoterapie dětem se speciálními potřebami

Truchlení u dětí a možná podpora ze strany školy

Raný vývoj a porucha autistického spektra

Rodičům dětí s autismem pomáhají dobrovolníci

Relaxační aktivity pro děti předškolního věku

Rozvoj emoční inteligence prostřednictvím příběhů ve smyslu Gestalt terapie

Řešení úzkostí, panických záchvatů, agorafobie

Snoezelen pedagogická intervence

SENZOMOTORICKÁ INTEGRACE

Specifika smyslového vnímání u žáků s poruchou autistického spektra

Školní poradenské pracoviště a návrat žáků do škol po nouzovém stavu

Školní speciální pedagogové by měli asistentům pedagoga pomáhat v rozvoji. ZŠ Lyčkovo nám.

Tablet pro děti (nejen s autismem): ano či ne?

Tipy pro prevenci kyberšikany na základní škole

Učíme nanečisto #106 – Komunikace s rodiči

Uvolňování žáků z tělesné výchovy

Vhodné senzomotorické aktivity na doma

Vybraná tranzitní období ve vzdělávání žáků s PAS

Vývojová dysfázie a její přesah do specifických vývojových poruch učení – webinář – 1

Vývojová dysfázie a její přesah do specifických vývojových poruch učení – webinář – 2 –

Vývojová dysfázie a její přesah do specifických vývojových poruch učení – webinář – 3

Vývojová dysfázie a její přesah do specifických vývojových poruch učení – webinář – 4

Význam pohybu v rozvoji správné výslovnosti

Vztahy ve třídě

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PAS VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Videa CZMTA

Videa – Psychologie.cz

Videa Zapojme všechy

Vady řeči v předškolním a školním věku – 1. část

Vady řeči v předškolním a školním věku – 2. část

Webinář o dávkách pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením

Webinář: První roky a pokroky s iPadem

Webinář Slovní hodnocení – proč a jak?

Youtube kanál ATYP magazín

Youtube kanál BONUSOVÉ DÍLY

Youtube kanál CYKLUS ŽIVOT ZA ZDÍ

Youtube kanál ČOSIV

Youtube kanál educo zlin

Youtube kanál I – sen 

Youtube kanál Mara Slouka

Youtube kanál Asociace klinických psychologů ČR

Youtube kanál Projekt APIV B

Youtube kanál Vojto Regec

Youtube kanál OZP Akademie z.ú.

Youtube kanál SPMP ČR

Youtube kanál Ombudsman

Zásady komunikace s žákem s poruchou autistického spektra v hodinách tělesné výchovy

Zdravotní tělesná výchova

Záškoláctví, šikana i vulgarity – jak řešit vážnější problémy s žáky

Zahradnická terapie pro děti předškolního a mladšího školního věku

Zkušenosti s postupy diferenciace a individualizace při vzdálené výuce

Zuzana Dvořáčková – Po diagnóze PAS přichází šok, ale některým rodičům se uleví

Ty to zvládneš.cz – KŘEČE, EPILEPSIE

Žák s potřebou podpůrných opatření ve škole

ŽÁK S PAS V KOLEKTIVU TŘÍDY: PRÁCE S KOLEKTIVEM SPOLUŽÁKŮ, PREVENCE ŠIKANY, PODPORA VZTAHŮ

Žák s PDA v běžné třídě

Život není zebra – přednáška „Žijí tady s námi“

Život je hra:  sto let Zdeňka Matějčka

Život s aurou

Zahraniční webináře

 

2-Minute Neuroscience: Autism

ABA Therapy: Daniel – Communication

ABA Autism Training – Chapter 1 – The Discrete Trial

ABA Therapy – Learning about Animals

6 Common Autism Behaviors | Autism

10 Early Signs of Autism in Infants [Things You Need to Know About Your Child]

A fun dance workout for people with Special Needs

A Drug-Free Approach to Helping Kids with ADHD Get Back on Track

Autism: Can Occupational therapy HELP YOU?

Autism Spectrum Disorder | Clinical Presentation

Autism Spectrum Disorder, Causes, Signs and Symptoms, Diagnosis and Treatment

Autism Spectrum Disorder: 10 things you should know

AUTISM – Occupational Therapy for Kids – Best Toys and Games for Autism (Therapist Sessions Part 1)

Autism and Genetics

Autism symptoms in GIRLS

Autism Services: Hands‘ Intensive Behavioural Intervention (IBI)

Autism Signs and Symptoms | Autism spectrum disorder symptoms

Autism and Mental Health

Autism – A Diagnosis in Adulthood

Autism Virtual Reality

Breathing and Yoga Exercises for individuals with Autism Spectrum Disorder

AUTISM EARLY SIGNS – Two Years Old

Autism: Challenging Behaviour (Controversial Autism Treatment Documentary) | Real Stories

Autism – Causes, Symptoms, Treatments & More…

Autism Spectrum Disorder and Vestibular System

Autism Diagnosis in Adulthood

Autism and ADHD | Do I Have BOTH?

Behavioral Disorders

Coach Dave – Autism Exercise Specialist

Could You Have Inattentive ADHD and Not Know It?

Coping with autism and puberty

Epilepsy

Epilepsy and Autism

Epilepsy Surgery: Jeannie’s Story

How Yeast Overgrowth Affects Children with Autism Part 1: Signs and Symptoms

Children with epilepsy – Ella

Music Therapy and Autism Connect

New autism treatment

Neurology – Topic 16 – Epilepsy patient

Pediatric Physical Therapy Exercises – Autism, scoliosis, CP, special needs

Pediatrics – Attention Deficit Hyperactivity Disorder: By Daniel Fung M.D.

Regressive Autism | Autism

Occupational Therapy Session | SENSORY PROCESSING, AUTISM, DEVELOPMENTAL DELAYS | Tips & Activities

Free Webinar: Sensory Integration Therapy Done Right (8/17/2022)

Sensory Diet | Sensory Activities | Sensory Integration

SPOSA – Autisti v práci (dokument) / Autism at Work (documentary)

Treating Autism with Virtual Reality

Teaching Students with Autism

Teaching Children with Autism

The Sensory Room: Helping Students With Autism Focus & Learn

The Life Autistic Documentary

The truth about Asperger’s syndrome and Autism

Webinar on Occupational Therapy Interventions in ADHD by Dr. Shrutika Patil & Ankita – Mom’s Belief

What is ABA Therapy?

What is Autism?

What Should People Know About Epilepsy?

What is High Functioning Autism? | Kati Morton

What it’s like to live as an adult with autism

What is Occupational Therapy -in Autism/LD/ADHD / Priyanka Gupta / Hindi