ČESKO SVÍTÍ MODŘE 2021

Pravidelně od roku 2014 pořádá Platforma Naděje pro Autismus celorepublikovou osvětovou kampaň „Česko svítí modře“ ke zvýšení povědomí společnosti o podstatě autismu a života s ním. Kampaň obvykle trvá celý duben, začíná 2. dubnem, který OSN vyhlásila v roce 2007 jako Světový den zvýšení povědomí o autismu (WAAD).

Nelze  tento den jen tak přejít mlčením,  byť jsme si vědomi, že stále není možné realizovat kampaň v obvyklém rozsahu a stylu. Doslova nás překvapili zástupci některých organizací a institucí (např. Krajské úřady či ČEZ), kteří se sami z vlastní iniciativy přihlásili k myšlence kampaně s tím, že také letos nasvítí svoje objekty v noci z 2. na 3. dubna modrou barvou.

Pokud se tedy letos setkáte s modře nasvícenými budovami, není to  z iniciativy organizátorů kampaně. Tím více je tato podpora cenná.

Lidé s autismem a jejich blízcí  se snaží být v rámci svých možností a schopností platnou součástí společnosti i v tomto pro všechny těžkém a frustrujícím  období. Opatření přijatá vládou ČR k omezení šíření koronaviru jako například uzavření škol, omezení pohybu na veřejnosti, nošení ochranných pomůcek, omezování provozu sociálních služeb aj. přinášejí do jejich životů zásadní a okamžité změny, na které se však z důvodu svého stavu nejsou vždy schopni hned na 100% adaptovat.

 

Aktuálně se lidé s autismem stávají terčem útoků na veřejnosti i přes to, že se také na ně vztahuje výjimka stran povinnosti používat předepsané ochranné prostředky (respirátor/chirurgická rouška). Přinucením jejich použití má za následek závažné zdravotní a psychické následky v podobě regresu, vyvolání epileptického záchvatu, paniky aj.) Prostřednictvím kampaně můžeme společně i tento stav narovnat.

 

VIII. ročník kampaně se tematicky zaměří na Průkaz osoby s PAS a Komunikační soubor jako prostředky k zajištění odpovídajícího přístupu k lidem na spektru autismu v době pandemie i mimo ni. Materiály vznikly s cílem změnit přístup odborné veřejnosti a profesí, které v rámci své práce přicházejí do styku s lidmi s PAS a jejich rodinami či doprovodem. Aktuálně jsou to složky záchranného systému, zdravotníci, úředníci, policie…

 

Klíč pro komunikaci s osobami s autismem

 

Vzor průkazu osoby s PAS

 

Více k dokumentům viz MZCR: https://www.mzcr.cz/komunikacni-soubor-pro-osoby-s-poruchou-autistickeho-spektra/