ČESKO SVÍTÍ MODŘE  2024

Kampaň  „Česko svítí modře“  2024, kterou se Česká republika opět připojí  k celosvětové kampani „Light It Up Blue!“, jejímž smyslem je upozornit veřejnost  na existenci autismu a vyjádřit podporu lidem, kteří s touto celoživotní jinakostí  žijí a také jejich rodinám, se koná pod záštitou pražského arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.

Odstartuje 2. dubna, který OSN stanovilo Světovým dnem zvýšení povědomí o autismu a potrvá tradičně celý měsíc.

Motto X. ročníku kampaně: „POZNÁNÍ-POCHOPENÍ-PŘIJETÍ“  symbolizuje milníky cesty od počátečního odmítání  jakékoliv odlišnosti, kterou jsme schopni akceptovat až díky POZNÁNÍ, které nám pomáhá POCHOPIT a posléze  také PŘIJMOUT jinakost lidí na spektru autismu.

Téma kampaně –  Průkaz osoby s PAS a Komunikační soubor jako  prostředky k zajištění odpovídajícího přístupu k lidem na spektru autismu. Slouží k poznání a pomáhají pochopit jinakost.

Vznikly s cílem  změnit  přístup odborné veřejnosti a profesí, které v rámci své působnosti přicházejí do styku s lidmi s PAS a jejich rodinami či doprovodem.  Pomáhají  ke zlepšení vzájemného porozumění mezi většinovou společností a lidmi na spektru autismu.

Šíření povědomí o podstatě autismu a výchozích pravidel přístupu k nim uložilo Usnesení vlády ČR       101 z roku 2016 dotčeným rezortům – ministerstvu práce a sociálních  věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra a zdravotnictví na základě Podnětu ke zlepšení situace osob s PAS a jejich rodin. https://www.vlada.cz/…55/

Zkušenosti z minulých let  a současná situace ve světě jsou frustrující pro všechny, pro lidi s autismem a jejich blízké obzvláště.

Vyjádřit pochopení a respekt k lidem na spektru autismu lze různými způsoby. Účastí na různých společenských, vzdělávacích nebo sportovních akcích, modrým prvkem oblečení nebo prostým sdílením informací.
Vaše účast znamená významné povzbuzení a uznáním všem, kdo s touto jinakostí  žijí  nebo se v životě s autismem setkávají denně v roli rodičů, sourozenců, prarodičů či těch,  kteří  jim pomáhají profesně. 

Pokud si přejete zapojit do kampaně nasvícením budovy a nevíte jak, inspiraci a radu naleznete zde.

Vážíme Vašeho pochopení, respektu a přijetí lidí na spektru autismu nejen v rámci kampaně a děkujeme za ně.

Platforma Naděje pro Autismus

 

 
 
 
 

Ke stažení