ČESKO SVÍTÍ MODŘE 2014

2. dubna 2014

Volné uskupení rodičů osob s PAS i zástupců právnických osob – platforma Naděje pro Autismus –  realizovala v průběhu měsíce dubna celorepublikovou osvětovou kampaň v souvislosti se Světovým dnem autismu – WAAD, který byl na zasedání VH OSN v roce 2007 ustanoven na 2. duben.

 

Kampaň byla zahájena 2. dubna rozsvícením historických budov i dalších více či méně významných míst v České republice. Celkem se do kampaně zapojilo 11 ze 14-ti krajů České republiky, kdy nejaktivnějším byl kraj Zlínský. Ve Zlíně akci podpořily radnice, krajský úřad, vybrané ZŠ a SŠ i farnosti. Hojnou účastí kampaň podpořily také kraje Olomoucký, Jihomoravský a Vysočina. Za zmínku stojí v neposlední řadě rozsvícení části Pražského hradu, Mahenova divadla v Brně nebo Jaderné elektrárny Dukovany i symbolické nasvícení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

V různých částech republiky probíhaly osvětové a kulturní akce na náměstích, vernisáže, projekce, besedy, kulaté stoly, workshopy nebo společná setkání. Za podpory partnerů bylo možné pro děti z mateřských, základních a speciálních škol uskutečnit soutěže o ceny. V několika krajích kampaň podpořili svou záštitou nebo jiným způsobem hejtmani. V jednotlivých krajích iniciovaly osvětové akce především neziskové organizace. Ve Zlínském kraji to bylo Za sklem o. s., v Jihomoravském Komunitní centrum Modrá Beruška, v Olomouckém Jdeme Autistům Naproti o. s., v Pardubickém Lentilka – Dětské rehabilitační centrum a Rodinné Integrační Centrum o. s., v Praze sdružení Adventor a Nadační fond Autismu a v Kraji Vysočina APLA-Vysočina.

Za účelem šíření kampaně byli osloveni také senátoři a poslanci, z nichž někteří projevili podporu modrým nasvícením svých kanceláří i modrými kravatami a také vyvinuli iniciativu šířit informace dále.

Ze dne 2. dubna vznikla celá série spotů a videí. Jednotlivé akce byly prezentovány jak v tištěných, tak v televizních médiích, převážně pak v těch regionálních. Veškeré odkazy na akce registrovaných organizací i jednotlivců byly průběžně doplňovány na portálu https://www.nadejeproautismus.cz/2-duben-2014/. Fotografie z registrovaných akcí najdete v galerii portálu a také na FB „Posviťme si na autismus“.


Děkujeme každému, kdo se do kampaně jakýmkoliv způsobem zapojil. Společně jsme tak vyjádřili sympatie a podporu lidem, kteří s autismem žijí.


Řadu významných institucí České republiky kampaň oslovila natolik, že projevili zájem o účast v dalším ročníku (namátkou Magistrát hlavního města Prahy, Státní opera Praha…). To nás velmi těší a zároveň je to příslibem toho, že 2. ročník osvětové kampaně bude ještě rozmanitější a intenzivnější, než ten úvodní.

Osvětová kampaň „Česko svítí modře“ vznikla za účelem zvýšit povědomí veřejnosti o problematice AUTISMU. Cílem této kampaně je rozsvítit modrým světlem Pražský hrad i jiné historické budovy a významná místa České republiky v noci z 2. na 3. dubna. V rámci Světového dne autismu 2. dubna i během celého měsíce budou v naší zemi probíhat osvětové a kulturní akce.

Modrá barva kraje na mapě ČR představuje aktivní zapojení do osvětové kampaně