MEZINÁRODNÍ DEN ASPERGEROVA SYNDROMU 2016

Také letos si Česká republika připomněla 18. únor – Mezinárodní den Aspergerova syndromu. Letošní ročník byl věnován památce Viki. Na její počest byly při zahájení prodejní výstavy děl autorů s Aspergerovým syndromem SVĚT JINÝMA OČIMA v předsálí Státních akt Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zapáleny svíčky. Nad výstavou převzal záštitu místopředseda vlády ČR a ministr financí – Ing. Andrej Babiš a místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – Mgr. Jana Pastuchová.

 


Zlínský kraj

Slavnostní zahájení výstavy SVĚT JINÝMA OČIMA „Pravěcí predátoři“ autora Petra Hrůzy se konalo v pátek 26. 2. 2016 v 17 hodin ve 14. podlaží 21. budovy Zlínského kraje.

 

Nad výstavou převzali záštitu hejtman Zlínského kraje MVDr.Stanislav Mišák,poslankyně Evropského parlamentu Ing.Michaela Šojdrová a místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Mgr.Petr Gazdík.

Těšit se můžete také na cimbálovou muziku Stojanova gymnázia Velehrad pod vedením Mgr.Petra Halody.
Více podrobností najdete v přiložené pozvánce.

Výstava obrazů je součástí II. ročníku osvětové kampaně k Mezinárodnímu dni Aspergerova syndromu, který si svět připomíná vždy 18. února. Letošní ročník je věnován vzpomínce na mladé lidi s Aspergerovým syndromem, kteří ztratili víru v lepší budoucnost a bohužel již nejsou mezi námi. Leták kampaně najdete v příloze zprávy.

Stěžejní akcí letošní kampaně byl seminář „Cesta z PASti autismu pomocí ABA“, který proběhl ve středu 17.2. ve 16:20 v prostorách místnosti Státní akta Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Osob s PAS stále přibývá (aktuální odhad pro ČR až 200 000 osob), přesto v České republice nebyla za poslední roky vypracována ucelená koncepce. Proto byla v závěru roku 2014 ustavena VVZPO Odborná skupina Vládního výboru pro zdravotně postižené občany pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS, která v lednu roku 2016 předložila vládě Podnět pro zlepšení života osob s PAS a jejich rodin. Materiál byl 8. února vládou schválen.http://www.vlada.cz/…/vlada-podporila-zlepseni-zivota-osob…/

V rámci semináře bylo představeno podrobněji řešení jedné z oblastí Podnětu – zavedení dostupné certifikované ABA v České republice  http://csaba.cz/aba/.
Přednášeli význační odborníci v oboru ABA z USA, UK, Irska, Slovenska a zástupce Masarykovy univerzity.

Více zde: http://www.regiony24.cz/29-225986-v-sidle-zlinskeho-kraje-bude-zahajena-vystava-zobrazujici-praveke-predatory


Český rozhlas Brno – pořad Co Vy na to?
18.2.2016 18:10 O Aspergerově syndromu, jedné z forem autismu, se speciálním pedagogem Zdeňkem Vilímkem.