MEZINÁRODNÍ DEN ASPERGEROVA SYNDROMU 2022

V pátek 18. února 2022 si česká veřejnost připomene Mezinárodní den Aspergerova syndromu – jedné z forem poruch autistického spektra (PAS), které celoživotně ovlivňují všechny oblasti života lidí na spektru autismu. Také letos je spojen s připomínkou a odkazem Viky – dívky s Aspergerovým syndromem (AS), která začátkem roku 2015 nemohla dál a zvolila odchod ze světa nepochopení.
Aspergerův syndrom je řazen mezi poruchy autistického spektra, charakterizován potížemi v komunikaci, ve vytváření sociálních vazeb a představivosti. Příčiny vzniku nejsou dosud známy. Děti a mladiství zpravidla nemají touhu navazovat vztahy s vrstevníky, jejich vzhled většinou nedává tušit nějaké postižení, mají problém navázat a udržet oční kontakt, těžce se vciťují do nálad a pocitů druhých, je pro ně těžké vyjádřit pocity vlastní, špatně čtou signály upozorňující na blížící se nebezpečí. Postižení v oblasti neverbální komunikace se týká porozumění neverbálním poselstvím druhých a vlastní schopnosti vysílání těchto signálů. Jejich život je často určován propracovaným systémem rutinního chování.
Autismus postihuje více než 2 % populace, v České republice žije s některou z forem poruch autistického spektra na 200 000 obyvatel. Prevalence výskytu Aspergerova syndromu v rámci PAS není známa


 

MEZINÁRODNÍ DEN ASPERGEROVA SYNDROMU V KNIHOVNÁCH

Novým prvkem letošní kampaně je „MEZINÁRODNÍ DEN ASPERGEROVA SYNDROMU V KNIHOVNÁCH“. Významné osobnosti kulturního a společenského života budou číst z českého překladu knihy třináctiletého japonského autora s těžkou formou autismu Naoki Higashida „A proto skáču“. Součástí programu je beseda s odborníky v oblasti Poruch autistického spektra. Akce bude probíhat od 16:30-18:00 v Knihovně Kroměřížska, Knihovně města Olomouce, Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem a také v Moravské zemské knihovně v Brně, kde ji doplní výstava obrazů umělců s Aspergerovým syndromem „Tvorba jako pohled do duše“ s jejich osobní účastí.
„Knihovny jsou odedávna nositelkami kultury, vzdělanosti a rovného přístupu k informacím pro všechny. Jsou magickým světem, který svou rozmanitostí a možnostmi může obsáhnout snad cokoliv. Je to svět plný dveří, za které stačí nahlédnout a objevit…nečekané, neznámé, očekáváné, překvapivé… stačí jen přijít a odhalit báječný prostor, který je vstřícný i bezpečný, empatický i inspirující. A stejně tak lidé v něm. Pro knihovny je tedy velkou poctou se připojit k osvětové kampani u příležitosti Mezinárodního dne Aspergerova syndromu a kampaň podpořit. A když se někdo zeptá proč, tak na to najdeme lehkou odpověď. Protože to má smysl“ uvádí Jana Linhartová – ředitelka SVKUL.