MEZINÁRODNÍ DEN ASPERGEROVA SYNDROMU/Mezinárodní den Aspergerova syndromu 2023

V sobotu 18. února 2023 si česká veřejnost připomene Mezinárodní den Aspergerova syndromu – jedné z forem poruch autistického spektra (PAS), které celoživotně ovlivňují všechny oblasti života lidí na spektru autismu. Také letos je spojen s připomínkou a odkazem Viky – dívky s Aspergerovým syndromem (AS), která začátkem roku 2015 nemohla dál a zvolila odchod ze světa nepochopení.
Aspergerův syndrom je řazen mezi poruchy autistického spektra, charakterizován potížemi v komunikaci, ve vytváření sociálních vazeb a představivosti. Příčiny vzniku nejsou dosud známy. Děti a mladiství zpravidla nemají touhu navazovat vztahy s vrstevníky, jejich vzhled většinou nedává tušit nějaké postižení, mají problém navázat a udržet oční kontakt, těžce se vciťují do nálad a pocitů druhých, je pro ně těžké vyjádřit pocity vlastní, špatně čtou signály upozorňující na blížící se nebezpečí. Postižení v oblasti neverbální komunikace se týká porozumění neverbálním poselstvím druhých a vlastní schopnosti vysílání těchto signálů. Jejich život je často určován propracovaným systémem rutinního chování.
Autismus postihuje více než 2 % populace, v České republice žije s některou z forem poruch autistického spektra na 200 000 obyvatel. Prevalence výskytu Aspergerova syndromu v rámci PAS není známa


Mezinárodní den Aspergerova syndromu proběhne 18.2.2023  v knihovnách ve Zlíně,  Brně, Olomouci i Praze.