MEZINÁRODNÍ DEN ASPERGEROVA SYNDROMU 2020

V úterý 18. února 202O si česká veřejnost již po osmé připomene Mezinárodní den Aspergerova syndromu – jedné z forem poruch autistického spektra (PAS), které celoživotně ovlivňují všechny oblasti života lidí na spektru autismu. Také letos je spojen s připomínkou a odkazem Viky – dívky s Aspergerovým syndromem (AS), která začátkem roku 2015 nemohla dál a zvolila odchod ze světa nepochopení.
Aspergerův syndrom je řazen mezi poruchy autistického spektra, charakterizován potížemi v komunikaci, ve vytváření sociálních vazeb a představivosti. Příčiny vzniku nejsou dosud známy. Děti a mladiství zpravidla nemají touhu navazovat vztahy s vrstevníky, jejich vzhled většinou nedává tušit nějaké postižení, mají problém navázat a udržet oční kontakt, těžce se vciťují do nálad a pocitů druhých, je pro ně těžké vyjádřit pocity vlastní, špatně čtou signály upozorňující na blížící se nebezpečí. Postižení v oblasti neverbální komunikace se týká porozumění neverbálním poselstvím druhých a vlastní schopnosti vysílání těchto signálů. Jejich život je často určován propracovaným systémem rutinního chování.
Autismus postihuje více než 2 % populace, v České republice žije s některou z forem poruch autistického spektra na 200 000 obyvatel. Prevalence výskytu Aspergerova syndromu v rámci PAS není známa


Tisková konference k Mezinárodnímu dni Aspergerova syndromu – Praha, Státní akta Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za aktivní účasti sebeobhájců.
Od roku 2015 se postupnými kroky daří měnit společenské vnímání lidí na spektru autismu celou řadou destigmatizačních aktivit, do kterých se stále více zapojují samotní lidé s Aspergerovým syndromem. Díky jejich odvaze můžeme lépe chápat, co a jak prožívají, co je trápí, ale také co můžeme podniknout, aby náš společný život nebyl vzájemným utrpením.